Způsoby výběru daně

Způsobů výběru daně státem je několik:

  • Záloha

Je platba, kterou je subjekt povinen odvádět před vyměření povinnosti za zúčtovací období. Po stanovení výše daně budou zálohy na její úhradu započítány jako nedoplatek/přeplatek daně.

  • Splátka daně

Je postupným plněním již stanovené daňové povinnosti v průběhu zdaňovacího období, na které se daň vyměřuje.Velikost splátek je určena jako poměrná část povinnosti - např. dědická daň.

  • Srážka daně

Je výběr se dvěma daňovými subjekty

plátcem - přímý daňový subjekt, daň vypočítá a pod svou majetkovou odpovědností odvede,

poplatníkem - z jehož příjmu plátce daně srážku provede, nepřímý, zprostředkovaný daňový subjekt (byť jeho předmět je dani podroben), nebo srážka úroku v bance

Srážka u zdroje zamezuje použití progresivní sazby, velikost jednotlivého příjmu není relevantní pro posouzení základny zdanění za celé zdaňovací období.

  • Záloha u zdroje

Kombinuje mechanismus srážkové daně se zálohovým principem, zálohu vypočte a odvede plátce daně. Umožňuje uplatnění progresivní sazby (lze aplikovat i u rozhodující druhů příjmů-mzda od zaměstnavatele) např. záloha na daň ze mzdy a jsou zúčtovatelné(prostřednictvím daňového přiznání nebo vyrovnáním záloh plátcem daně).

Připustí-li zákon mohou se zálohy na daň u zdroje za splnění podmínek stát srážkou daně, srážka daně může znamenat předběžný výběr daně - až bude po skončení ZO daň stanovena provedená srážka tak se započítá na tuto daňovou povinnost – převod srážky v zálohu na daň se nepoužívá.

POZOR AKCE: Specializujeme se na vedení účetnictví pro nové firmy. Využijte nyní 10% slevy na vedení účetnictví!

 

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!


 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít