Zákon o obchodních korporacích

Zákon o obchodních korporacích

 
Úvod § Hlavička zákona
Část I   Obchodní korporace
Hlava 1 § 1 - 94 Společná ustanovení
Hlava 2 § 95 - 117 Veřejná obchodní společnost
Hlava 3 § 118 - 131 Komanditní společnost
Hlava 4 § 132 - 242 Společnost s ručením omezeným
Hlava 5   Akciová společnost
Díl 1 § 243 - 249 Obecná ustanovení
Díl 2 § 250 - 255 Založení společnosti
Díl 3 § 256 - 343 Akcie a jiné cenné papíry vydávané akciovou společností
Díl 4 § 344 - 395 Práva a povinnosti akcionáře
Díl 5 § 396 - 463 Orgány společnosti
Díl 6 § 464 - 548 Změny výše základního kapitálu
Díl 7 § 549 - 551 Likvidace akciové společnosti
Hlava 6   Družstvo
Díl 1 § 552 - 726 Obecná ustanovení o družstvu
Díl 2 § 727 - 757 Bytové družstvo
Díl 3 § 758 - 773 Sociální družstvo
Část II. § 774 - 785 Ustanovení závěrečná a přechodná
Část III. § 786 Účinnost
Poznámky   Poznámky pod čarou
Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít