A.s. nebo s.r.o. na výrobu zdravotnických prostředků

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb, o obsahových náplních jednotlivých živností, ve své samostatné příloze č. 4 definuje obsah volných živností. Volná živnost zvaná „Výroba zdravotnických prostředků“ je popsána následovně: Výroba  zdravotnických prostředků, zejména elektrodiagnostických přístrojů,  mechanoterapeutických pomůcek, masážních přístrojů, aparatur pro  psychologické testování, respirátorů, plynových masek, naslouchacích  aparátů, kardiostimulátorů, injekčních stříkaček, jehel, zrcadel,  reflektorů, endoskopů, výroba lékařského nebo veterinárního zařízení  (operačních stolů, zubolékařských křesel a podobně).

Obsahem činnosti není výroba protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz a měkkých bandáží, brýlí a kontaktních čoček, teploměrů a jiných měřidel.

Volné živnosti lze provozovat bez odborné způsobilosti, to znamená,  že k provozování kterékoli z volných živností nemusí mít budoucí  podnikatel žádné specializované vzdělání ani praxi. Podmínky  živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

  • živnosti koncesované
  • živnosti ohlašovací
    • řemeslné
    • vázané
    • volné

Základní podmínkou pro provozování volné živnosti je její ohlášení.  Volnou živnost jsou oprávněny ohlásit fyzické osoby s trvalým pobytem  na území České republiky. Další všeobecné podmínky pro provozování volné  živnosti jsou: plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k  souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování  podnikatelské činnosti, a bezúhonnost.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro provozování výše uvedené volné živnosti se nejlépe hodí  společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost. Podnikání pod  hlavičkou společnosti totiž je mnohem výhodnější než podnikání jako  pouhá OSVČ.

Při podnikání formou s.r.o. neručí podnikatel celým svým osobním  majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu společnosti. Je  zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí přiměřenou mzdu a díky  tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, které  odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Zakládání společnosti představuje časově i administrativně poměrně  náročnou akci. Pro založení obou forem společnosti musí budoucí  podnikatel podniknout řadu byrokratických kroků a návštěv různých úřad,  vyplnit mnoho formulářů a zaplatit různé správní poplatky. Detailně jsou  postupy založení společností popsány v našich samostatných článcích založení společnosti s ručením omezeným a založení akciové společnosti.  Abychom budoucím podnikatelům usnadnili start jejich podnikání,  nabízíme naši službu založení nebo prodej společnosti.  Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v oblasti zakládání společností a vedle toho v zásobě také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít