Akciová společnost - základní kapitál

Jaký má akciová společnost základní kapitál?

Základní kapitál akciové společnosti je podstatně vyšší než základní kapitál společnosti s ručením omezeným. V roce 2013 činí základní kapitál a.s. 2 milióny Kč. Pokud je však akciová společnost s veřejnou nabídkou akcií, pak je to desetkrát více, 20 miliónů Kč.

Splacení základního kapitálu je podmínkou pro založení akciové společnosti. Základní kapitál může být také vyšší než jak stanovuje zákon. Stejně jako u základního kapitálu s.r.o. může být vklad ZK peněžitý i nepeněžitý. Peněžitý vklad se ještě před zápisem akciové společnosti dává na speciální bankovní účet, kde jsou peníze zadrženy až do doby zápisu v obchodním rejstříku. Poté se základním kapitálem může disponovat jako s vlastním kapitálem, může se např. převést na pokladnu.

Složení nepeněžitého základního kapitálu je problematičtější. Hodnotu nepěněžitého vkladu musí určit soudní znalec, kterému se musí za jeho odhad zaplatit a jednak to přináší časové zdržení, takže tato varianta skládání základního kapitálu do akciové společnosti není často výhodná. Navíc zde hrozí, že nepeněžitý vklad nebude nakonec odsouhlasen jako základní kapitál a.s. pro zápis do obchodního rejstříku.

 Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!


Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít