Časové náklady na založení s.r.o. svépomocí aneb vyplatí se mi to?

Vzhledem k tomu, že při zakládání společnosti svépomocí je podnikatel v tomto procesu plně angažován, je objektivní zmínit se o jeho předpokládaných časových nákladech na založení společnosti.

Shrnutím těchto časových nákladů budiž následující tabulka. 

Ve výčtu je předpokládána osoba, která nemá o zakládání obchodních společností žádnou povědomost, činí tedy jednotlivé úkony se střední hodnotou efektivnosti a čelí standardním komplikacím.

Odhad zahrnuje také cestování na úřady a instituce (jejichž dojezdovou dostupnost lze považovat za průměrnou) a také situaci, kdy zakládaná s.r.o. se bude registrovat i k DPH.

 

Časové náklady na založení s.r.o.

Úkon

Počet hodin

Studium předpisů + příprava dokumentů

24

Sepsání společenské smlouvy u notáře

3

Ověřování podpisů a listin

3

Ohlášení živností a získání živ. oprávnění

3

Složení ZK + uvolnění účtu v bance

3

Podání návrhu na zápis do OR, vzdání se odvolání, obstarání výpisu z OR

8

Registrace na finančním úřadě

3

CELKEM

47

 

Z uvedené tabulky je zřejmé, že k tomu, aby budoucí podnikatel založil s.r.o. svépomocí, bude v průměru potřebovat 47 hodin času, přičemž více než polovinu času stráví odbornou činností - studiem právních předpisů a přípravou potřebných dokumentů pro založení s.r.o.

Je proto namístě, aby každý, kdo uvažuje do budoucna o založení s.r.o. bral tento fakt v potaz a zvážil i další varianty, které se mu nabízí. Těmi jsou tedy zejména založení s.r.o. profesionální poradenskou firmou nebo koupě již předzaložené ready made společnosti, přičemž míra časové angažovanosti podnikatele je zde minimální. 

 Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít