Chcete provozovat hotel nebo kemp?

Přečtěte si, co k tomu musíte podniknout. Výhodou je, že  nepotřebujete žádné odborné vzdělání ani praxi. Musíte ale splnit  podmínky, které ukládá zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona spadá živnost zvaná ubytovací služby mezi živnosti ohlašovací volné. Samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., která obsahuje seznam obsahových náplní živností volných podle jednotlivých činností, pak určuje, že náplní volné živnosti Ubytovací služby je toto: Poskytování  ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel,  kemp, ubytovna) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách  pro rodinnou rekreaci. V případě ubytování v bytových domech, rodinných  domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci s kapacitou do 10 lůžek  (včetně přistýlek) podávání snídaní ubytovaným hostům.

Volnou živnost může ohlásit kterákoli fyzická osoba, pokud je plně  svéprávná, trestně bezúhonná a má trvalý pobyt na území České republiky.  Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Živnostenskému úřadu se v ohlašovacím formuláři musí uvést především  jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, státní občanství, bydliště,  rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné  příjmení, předmět podnikání s uvedením oboru činnosti podle přílohy č. 4  živnostenského zákona, sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li  přiděleno, provozovnu, v níž bude zahájeno podnikání, případně další  podstatné údaje. Podnikatel předkládá rovněž doklad prokazující právní  důvod pro užívání prostor, do nichž umístil sídlo, pokud je jiné než  jeho bydliště. Dále je třeba doložit zaplacení správního poplatku.

Pro provozování ubytovacího zařízení je podstatně výhodnější  podnikání formou s.r.o. nebo a.s., na rozdíl od podnikání jako OSVČ  v tomto případě neručí podnikatel celým svým osobním majetkem, ale pouze  do výše nesplaceného vkladu společnosti. Je zaměstnancem vlastní  společnosti, sám si vyplácí přiměřenou mzdu a díky tomu tak výrazně  ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, které odvádí pouze ze mzdy,  kterou si vyplatí.

Výhody s.r.o. oproti OSVČ:

 • nižší sociální a zdravotní – platí se jen do výše osobního příjmu (nikoliv celkového měsíčního příjmu firmy)
 • při problémech lze firmu prodat a založit novou firmu
 • je nutno vést podvojné účetnictví a tedy je možno uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění
 • po 5 letech existence s.r.o. je daň z prodeje firmy nulová
 • nevzniká zde riziko náhrady škody pro soukromou osobu – ručení pouze majetkem společnosti
 • zvýšení společenské prestiže plynoucí z formy společnosti – získá-li  si Vaše firma dobré jméno, můžete ji výhodně prodat, pokud se osobně  rozhodnete pro ukončení praxe
 • řízením firmy lze pověřit jednatele
 • firmu lze předat potomkům
 • firma ve formě s. r. o. je předmětem dědického řízení

Pro založení společnosti s ručením omezeným je třeba splnit následující podmínky:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Profispolečnosti.cz s.r.o. jako jedna z předních firem působících již  dlouho na českém trhu v oblasti zakládání a prodeje společností  nabízejí všem začínajícím podnikatelům své služby založení společnosti na klíč, případně prodej firmy již hotové, tzv. ready made společnosti.  Veškeré služby jsou poskytovány s individuálním přístupem, rychle,  odborně a za dobrou cenu. Využitím uvedených služeb si podnikatel  výrazně zkrátí a usnadní start svého podnikání a může se plně věnovat  pouze odborné přípravě své praxe. 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít