Firma na služby domácnostem

Založit společnost na poskytování služeb jako je praní pro domácnost,  žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží či  poskytování služeb pro rodinu a domácnost je úkon, pro který je  zapotřebí splnit několik podmínek. Uvedené činnosti podléhají zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ten dělí  živnosti takto:

  • živnosti koncesované
  • živnosti ohlašovací
    • řemeslné
    • vázané
    • volné

Obsah jednotlivých volných živností pak stanoví samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kteráobsahuje seznam obsahových náplní živností volných podle jednotlivých činností.

Volnou živnost č. 75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží definuje toto nařízení takto: Praní  pro domácnost, žehlení a mandlování prádla, plizování, opravy oděvů a  oděvních doplňků, prádla a punčoch, opravy, čištění (vyjma chemického) a  údržba bytového textilu, včetně koberců, vytahování deček, a dalších  textilních výrobků. Činnost sběren textilu a oděvů pro prádelny a pro  chemické čištění. Čištění peří, surové vlny, příze a netkaného textilu.  Opravy a úschova kožešinových oděvů a kožešinových doplňků. Opravy  deštníků, slunečníků a opravy a údržba jiného osobního zboží.

Obsahem činnosti není chemické čištění plošných metrových textilií a hotových textilních výrobků a praní prádla pro velkoodběratele.

Volnou živnost č. 79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost takto: Poskytování  služeb pro rodinu a domácnost, zejména zajišťování chodu domácnosti  (vaření, úklid, praní, žehlení, péče o zahradu a podobně), individuální  péče o osoby, zejména děti nad tři roky věku v rodinách, příležitostné  krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí do tří let věku), obstarávání  nákupů a jiných záležitostí souvisejících s chodem domácnosti a jiná  obstaravatelská činnost.
Obsahem činnosti není poskytování  sociálních služeb podle zákona o sociálních službách, péče o děti do tří  let věku v denním režimu, ostraha osob a objektů (osobní strážci,  hlídači a podobně) a další činnosti související s chodem domácnosti, jež  jsou předmětem živností řemeslných, vázaných a koncesovaných.

Pro provozování živností volných nemusí mít budoucí podnikatel žádné  specializované vzdělání ani praxi, musí pouze splňovat všeobecné  podmínky provozování živnosti. Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou fyzické osoby s trvalým pobytem na území České  republiky, pokud jsou plně svéprávné a trestně bezúhonné. Živnost volnou  je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském úřadě,  prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Založení společnosti vyžaduje sepsání společenské  smlouvy formou notářského zápisu, složení základního kapitálu, zajištění  sídla společnosti včetně souhlasu majitele nemovitosti s umístěním  sídla a výpisu z katastru nemovitostí k těmto prostorám, ohlášení  živností, podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku a  potom její registrace na Finančním úřadě.

Vzhledem k tomu, že zakládání společnosti je administrativně poměrně  náročná akce, nabízíme začínajícím podnikatelům naši službu založení  nebo prodej společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední  poradenskou firmou v oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít