Firma s předmětem podnikání technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany

Technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany patří mezi  živnosti ohlašovací vázané. Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli Živnostenského zákona.  Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může  prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace  vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Pro výkon vázané živnosti technicko - organizační činnost v oblasti  požární ochrany je vyžadována následující odborná způsobilost:

 • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na požární ochranu, nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na požární ochranu, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na požární ochranu, nebo
 • osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra, nebo
 • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro  příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle  zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem  školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož  působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 2 roky praxe v  oboru

Obsah vázaných živností je uveden v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.

Obsahem vázané živnosti Technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany je: Technicko-organizační  činnosti, kterými jsou zajišťovány povinnosti právnických osob a  podnikajících fyzických osob stanovené podle jiného předpisu, například  zpracování některé dokumentace požární ochrany, provádění školení a  odborné přípravy zaměstnanců o požární ochraně, stanovení podmínek  požární bezpečnosti provozovaných činností, kontrola dodržování předpisů  o požární ochraně.

Za technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany se  nepovažuje zajišťování organizačního a operačního řízení jednotek  požární ochrany.

Vázanou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě,  prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Výše uvedenou živnost je možno nejlépe provozovat jako společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost.

Založení společnosti s ručením omezeným vyžaduje:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Založení akciové společnosti vyžaduje:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Zakládání společnosti vyžaduje zdolání mnoha administrativních  bariér. Podnikatelé proto často vyhledávají služby odborných  poradenských firem. Jednou z těchto specializovaných firem je i firma  Profispolečnosti.cz s.r.o., která svým klientům pomůže nejenom s  ohlášením jejich vázané živnosti, ale také poradí, jaká forma  společnosti je pro tu kterou budoucí firmu ta nejefektivnější a  samozřejmě ji rychle, odborně a za dobrou cenu založí.

Profispolečnosti.cz však také mohou nabídnout možnost nákupu tzv.  ready made společnosti, to znamená společnosti již hotové, zapsané v  obchodním rejstříku, která však nikdy nepodnikala a má tedy nulovou  obchodní minulost a žádné závazky ani dluhy. S takovou společností je  možno začít podnikat prakticky ze dne na den. Více o ready made společnostech.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít