Jak na založení malířské, lakýrnické či natěračské firmy

Založení firmy působící např. pod hlavičkou společnosti s ručením omezeným zabere podnikateli určitý čas a vyžádá si to také nějaké peníze. Založení společnosti určené k provozování řemeslné živnosti navíc vyžaduje další administrativní kroky a doložení dalších dokladů.

Založení malířské, lakýrnické nebo natěračské firmy je třeba zahájit získáním příslušného živnostenského oprávnění a teprve potom následuje vlastní založení s.r.o.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
 • řemeslné

  • vázané
  • volné

Řemeslné živnosti vyžadují příslušné odborné vzdělání v daném nebo příbuzném oboru.

Obsah jednotlivých řemeslných živností je uveden v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností.

Malířství, lakýrnictví natěračství podle uvedeného nařízení zahrnuje: Malířské, lakýrnické a natěračské práce v interiéru a exteriéru novodobých i historických objektů; příprava podkladů pro malbu, odstraňování starých maleb, úprava povrchů pomocí malířských směsí a stěrek, jejich uhlazení, přebroušení, bandážování, penetrování a izolace skvrn. Provádění maleb vápenných, klihových, disperzních, silikátových a dalších, včetně jejich tónování; provádění a obnova linkrust, zdobné malířské techniky, válečkování, linkování, šablonování, batikování, dekorační nástřiky, speciální malířské techniky. Lakování a natírání kovů, dřeva, plastů, omítek, betonů a dalších materiálů. Aplikace speciálních laků, nátěrů a technik (patinování, mramorování, fládrování, nástřiky a podobně).

V rámci živnosti lze provádět veškeré tapetářské práce s úpravou podkladů, lepení dekoračních prvků (lišty, rozety, bordury a jiné), zlacení, písmomalířské práce, přípravu podkladů pod laky a nátěry (tmelení, broušení, napouštění a podobně), odstraňování starých laků a nátěrů mechanickou nebo chemickou cestou a žárové nebo plazmové nástřiky kovových i nekovových materiálů.

Malířství patří mezi živnosti ohlašovací. Co tedy musí podnikatel všechno udělat, aby mohl začít provozovat malířskou firmu?
Řemeslnou živnost lze ohlásit na libovolném živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro získání oprávnění provozovat malířskou firmu je nutno splňovat následující podmínky:

 • věk minimálně 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • odborná způsobilost
 • daňová bezdlužnost v oblasti podnikání, bezdlužnost vůči správě sociálního zabezpečení a bezdlužnost vůči zdravotní pojišťovně

Doklady, které je třeba předložit při ohlašování řemeslné živnosti:

 • průkaz totožnosti
 • výpis z Rejstříku trestů (není nezbytné — úřad si může vyžádat sám)
 • potvrzení, že o podnikateli nejsou evidovány daňové nedoplatky z podnikání, nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • doklad o zaplacení správního poplatku 1 000,-Kč za vydání živnostenského listu (v případě ohlašování další živnosti 500,-Kč)
 • doklad o odborné způsobilosti (např. výuční list v oboru a doklad o vykonání tříleté praxe, doklad o vykonání šestileté praxe v oboru, apod.)

V případě splnění zákonných podmínek pro ohlášení živnosti provede živnostenský úřad do 5 pracovních dnů zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po získání živnostenského oprávnění následuje založení společnosti, ať už společnosti s ručením omezeným nebo společnosti akciové. Např. doklady, které je nutno předložit při zakládání s.r.o., jsou následující:

 • bankovní doklad o založení účtu a vložení vkladů
 • čestné prohlášení jednatelů o plné způsobilosti k právním úkonům, o splnění provozu živnosti, o splnění podmínek dle paragrafu 38I OZ
 • čestné prohlášení zástupce
 • doklady o odborné způsobilosti
 • doklady s potvrzením praxe v oboru
 • návrh na zápis do obchodního rejstříku
 • ohlášení živnosti
 • podpisový vzor jednatele
 • potvrzení o zaplacení správního poplatku
 • prohlášení správce vkladů
 • přihláška k registraci právnické osoby na FÚ
 • souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti
 • společenská smlouva - zakladatelská listina
 • výpis z katastru nemovitostí - listina vlastnictví
 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z živnostenského rejstříku

Pro začínajícího podnikatele je výhodné požádat o založení společnosti odbornou poradenskou firmu, která administrativní práci spojenou se založením s.r.o. nebo a.s. provede rychle, správně, odborně a za nejvýhodnějších finančních podmínek a se zárukou konečného zápisu firmy do obchodního rejstříku. Obraťte se na Profispolečnosti.cz s.r.o., odborně za Vás veškeré administrativní záležitosti vyřídíme v krátkém čase a za příznivou cenu.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít