Jak vymyslet název firmy - obchodní firma

Zakládáte společnost a potřebujete vymyslet název firmy? Nepodceňujte název firmy, je to název, který bude představovat vaši firmu často jako první. A všichni víme, že první dojmy jsou nejdůležitější.

Název vaší firmy bude vidět v katalozích, na logotypech, cedulích atd. Názvem firmy se budete představovat do telefonu a často bude vyslovován nejen vámi, ale i vašimi zákazníky. Jaké jsou důležité věci, které  byste měli zohlednit při rozhodování o jméně společnosti?

Obchodní firma

Název firmy je také označovaný jako tzv. obchodní firma. Pod touto obchodní firmou je společnost zapsaná v obchodním rejstříku.

Jméno společnosti by mělo splňovat následující principy:

  • název firmy by měl být dobře zapamatovatelný, proto by měl být spíše smysluplný a ne příliš dlouhý
  • název firmy by měl být nezaměnitelný s názvem jiné, již zavedené společnosti
  • jméno společnosti by mělo být vymyšleno kreativně a originálně, aby ukázalo důvtip společníků firmy; záleží však na oboru podnikání, někde je vtipnost nevítaná a je potřeba volit seriózní název navozující pocit solidnosti a jistoty
  • jméno firmy by mělo být dobře vyslovitelné, a to i po telefonu, aby se nemohly zaměnit hlásky b/p atp.
  • název společnosti by měl být poutavý a úderný, představte si, jak budete vyslovován v reklamách v radiu a v televizi, jak bude vypadat vytištěný v novinách
  • je pravděpodobné, že název firmy bude používaný i v zahraničí, proto by se měla volit taková slova, která nemají negativní vyznění v zahraničí - je možné, že vybrané české slovo se podobá nějakému cizímu slovu, které je vnímáno negativně nebo to nemusí být jen podobou slova, ale i samotným kulturním posunem
  • jméno firmy by mělo jít snadno skloňovat, aby lidi, kteří vaši firmu neznají, nepoužívali různé tvary názvu, podle toho, jak by si nesprávně mysleli, že se název skloňuje; usnadněte jim to a zároveň tím zabráníte vzniku různých patvarů
  • název společnosti může souviset s předmětem podnikání, dáte tím lidem ihned najevo, čím se zabýváte, navíc to má další výhody, jako např. při tvorbě webových stránek můžete uvést název přímo do URL adresy stránek a také je to lépe zapamatovatelné
  • název firmy by neměl být vulgární a nesmí obsahovat klamná slova, která s oborem činnosti vůbec nesouvisí (např. banka)

Koncovka názvu firmy – dodatek

Zatím jsme se bavili pouze o tzv. kmeni názvu firmy. K němu však patří ještě dodatek, který je ze zákona povinný, ale u něj už nemůžete být tak kreativní. Označuje se s ním typ obchodní společnosti, jestli je to tedy akciová společnost, společnost s ručením omezeným atp. (pak je dodatkem a.s., s.r.o. atp.).

Začínáte podnikat a potřebujete další tipy a rady pro založení společnosti?

 Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít