Jak založit agenturu

Agentur je mnoho druhů, agentury se zabývají převážně zprostředkováním nejrůznějších druhů služeb. Agentury najdeme v cestovním ruchu, v public relations, v personálních službách jako zprostředkovatele práce nebo příležitostných brigád, v oblasti reklamy jako modelingové a castingové agentury, známé jsou agentury tiskové nebo dokonce detektivní a tak dále a tak dále.

Agentura je však ve své podstatě také obchodní společnost jako každá jiná. Každý podnikatel, který se rozhodne provozovat agenturu, ji tedy musí nejdříve založit jako obchodní společnost. Každý, kdo chce provozovat agenturu v určitém oboru, má v dané oblasti samozřejmě odborné znalosti, ke své odbornosti se vypracoval prostřednictvím příslušného vzdělání a získáním zkušeností z praxe. Zpravidla však už nemá odborné znalosti a zkušenosti v oblasti zakládání společností, může tedy hned v začátku svého podnikání narazit na nepříjemné překážky, které jeho podnikatelský start znepříjemní a zbytečně zdrží.

Celé zakládání obchodní společnosti vlastními silami může pro budoucího majitele agentury znamenat podstatné zdržení i zdražení vlastního zahájení podnikání. Založení společnosti v České republice je zatím stále časově i finančně nákladné a zahrnuje mnoho administrativy. Problémy může způsobit celá řada okolností:

 • nepřehledný právní řád
 • složitý podací formulář
 • riziko odmítnutí zápisu nové obchodní společnosti do obchodního rejstříku ze strany soudu, např. v případě, že vyberete existující nebo zaměnitelný název firmy apod.
 • až 15 návštěv na různých institucích a úřadech
 • téměř 20 žádostí, formulářů a ostatních příloh
 • průměrná doba založení společnosti je až 5 týdnů

Proto začínajícím agenturám v jakémkoli oboru činnosti či služeb nabízejí své odborné služby poradenské firmy specializované na zakládání a prodej společností.

Pokud budoucí majitel agentury osloví společnost zabývající se zakládáním společností, může se spolehnout, že celý proces založení jeho společnosti proběhne hladce, bez zbytečné administrativní zátěže a v co nejkratším termínu. Zápis nové firmy do obchodního rejstříku je zpravidla vyřízen do 8 dnů. Navíc poradenská firma vyřídí potřebná živnostenská oprávnění či koncese a požadované registrace k dani z příjmu, DPH, srážkové dani atd.

Podle konkrétní potřeby budoucí agentury nabízíme:

 • založení s.r.o. na míru s nutností splatit základní kapitál z vlastních prostředků
 • založení a.s. na klíč s nutností splacení základního kapitálu a.s. z vlastních prostředků
 • založení s.r.o. s naším kapitálem, bez nutnosti splácet vklad
 • zřízení organizační složky - vyřízení a zápis organizační složky zahraniční společnosti do obchodního rejstříku v ČR

Jednotlivé úkony potřebné k založení společnosti jsou:

 • sepsání zakladatelské listiny / společenské smlouvy formou notářského zápisu
 • prověření názvu zakládané společnosti
 • čestná prohlášení a podpisové vzory statutárních orgánů založené firmy
 • prohlášení správce vkladů zakládané společnosti
 • souhlas s umístěním sídla od majitele nemovitosti pro nově zakládanou firmu
 • vyřízení volných, řemeslných i vázaných živností či koncese pro novou firmu
 • obstarání výpisů z rejstříků nutných k založení společnosti - obchodního rejstříku, z rejstříku trestů, katastru nemovitostí apod.
 • ověření listin a podpisů nutných k založení firmy
 • podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • registrace nově vzniklé firmy k daním na finančním úřadě

Majitel agentury je odborník ve svém oboru a očekává, že jeho odborné služby veřejnost využije. Nejlépe proto chápe, že odborník v jiném oboru mu podobně poskytne ty nejlepší služby, se založením své agentury se proto obrátí na odborníky, kteří umějí zakládat společnosti.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít