Jak založit autodopravu

Autodoprava, ať už nákladní nebo třeba taxislužba, spadá do živností koncesovaných. V České republice se podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. předmět podnikání v oblasti silniční motorové dopravy rozděluje na 4 základní skupiny:

  • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
  • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Živnostenský zákon vyžaduje odbornou způsobilost podle § 8a zákona č. 111/1994 Sb. u silniční motorové dopravy nákladní provozované vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a osobní provozované vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Pro získání živnostenského oprávnění pro provozování taxislužby je třeba koncese s předmětem podnikání „silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče". Oprávnění řidiče taxislužby se vydává na dobu 5 let.

O živnostenské oprávnění lze zažádat u místně příslušného živnostenského úřadu v České republice. Kromě koncese musí mít samozřejmě uchazeč o podnikání v autodopravě řidičské oprávnění a řidičský průkaz, pro řízení nákladních automobilů a autobusů také průkaz profesní způsobilosti řidiče a dále průkaz způsobilosti vozidla.

Podnikatel v silniční dopravě je dopravce provozující silniční dopravu pro cizí potřeby. Jeho vozidla musejí být registrována v České republice.

Podnikatelé, kteří mají zájem o podnikání v oblasti autodopravy, mohou svou koncesovanou živnost vykonávat formou OSVČ. Mnohem výhodnější je však podnikání formou nějaké obchodní společnosti, nejobvyklejší pro tuto oblast podnikání je forma společnosti s ručením omezeným. Oproti podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná má podnikání formou s.r.o. řadu výhod, mezi něž patří např. fakt, že podnikatel neručí celým svým osobním majetkem, ale jen do výše nesplaceného vkladu společnosti, podnikatel je zaměstnancem vlastní společnosti, pobírá mzdu a tím ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, protože je odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí a nikoli celkového měsíčního příjmu firmy, v neposlední řadě je firma předmětem dědictví, což může u dobře zavedeného podniku znamenat velkou výhodu pro pokračovatele. Zdánlivou nevýhodou oproti OSVČ je povinnost vést podvojné účetnictví, výhodou této povinnosti je na druhou stranu zase lepší možnost daňové optimalizace.

Pro podnikatele, kteří mají ambice podnikat v autodopravě, ale nemají zkušenosti s jednáním na úřadech nebo nemají čas a chuť se takovému jednání sami věnovat, nabízejí své služby specializované poradenské firmy. Mohou za své klienty vyřídit jejich koncesovanou živnost a ušetřit jim tak čas a námahu spojenou s administrativními náležitostmi. Také však mohou na základě objednávky založit společnost s ručením omezeným pro potřeby nového autodopravce nebo mu dokonce prodat společnost již hotovou, tzv. ready made společnost, se kterou lze začít podnikat okamžitě.

Máte-li tedy zájem podnikat v autodopravě, nejjednodušší cestou pro Vás je oslovit naši společnost a my Vám nejenom pomůžeme s vyřízením koncesované živnosti, ale poradíme, jaká forma společnosti je pro Vaši budoucí firmu ta nejefektivnější a samozřejmě ji pro Vás rychle, odborně a za dobrou cenuzaložíme.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít