Jak založit čalounickou firmu

Výroba a opravy čalounických výrobků spadá mezi živnosti volné. Obsahovou náplňtéto volné živnosti stanoví samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. takto:

Výroba čalouněného nábytku (zejména čalouněných sedadel, křesel,  pohovek, taburetů) a výroba koster pro matrace a matrací. Zakázková  výroba čalouněného nábytku a čalounění již zhotoveného nábytku, případně  jeho částí, dveří a interiérů budov, zhotovování závěsů, drapérií,  včetně jejich umístění v interiérech a další dekoratérské  činnosti. Čalounění sedadel a interiérů dopravních prostředků. Opravy  čalouněných výrobků.

Obsahem činnosti není zhotovování dřevěného nábytku a zakázková výroba a opravy dřevěných částí židlí, sedadel a podobně.

K provozování živností volných není zákonem stanoven žádný požadavek  na odbornou způsobilost. Podnikatel musí pouze splňovat všeobecné  podmínky provozování živnosti. Podmínky živnostenského podnikání  upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Živnostenské oprávnění pro provozování volné živnosti lze získat po jejím ohlášení.  Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou plně svéprávně a  bezúhonné fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky.  Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Rozhodne-li se podnikatel provozovat čalounickou živnost jako společnost s ručením omezeným, bude mít řadu výhod před podnikáním jako OSVČ.

Při založení podnikání formou s.r.o. neručí podnikatel celým svým  osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu společnosti. Je  zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí přiměřenou mzdu a díky  tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, které  odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Založení společnosti s ručením omezeným v České  republice je časově náročný proces. Pro založení společnosti s ručením  omezeným je nutno vykonat zejména následujících administrativní kroky:

  • uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu
  • složení základního jmění společnosti, nebo jeho části
  • získání živnostenských oprávnění
  • zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • registrace společnosti u finančního úřadu

Vzhledem k administrativní a časové náročnosti zakládání firem v ČR  nabízíme začínajícím podnikatelům naši službu založení nebo prodej  společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v  oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít