Jak založit firmu na provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb?

Provozování poštovních služeb je podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenského zákona,  ve znění pozdějších předpisů, živnost ohlašovací volná. Jako takovou ji  lze v souladu se zákonem provozovat bez specializovaného vzdělání nebo  praxe. Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou fyzické osoby  s trvalým pobytem na území České republiky, musí být plně svéprávné a  trestně bezúhonné.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.  V ohlašovacím formuláři se uvádějí údaje umožňující přesnou  identifikaci ohlašující osoby, dále se předkládá doklad prokazující  právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo,  a doklad o zaplacení správního poplatku.

Samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. obsahuje seznam obsahových náplní živností volných podle jednotlivých činností. V této příloze je uveden obsah volné živnosti Provozování  poštovních a zahraničních poštovních služeb: Činnost prováděná na  základě poštovní smlouvy a za podmínek stanovených zákonem o poštovních  službách, jejímž účelem je dodání poštovní zásilky nebo poukázané  peněžní částky. Činnost při poskytování zahraniční poštovní služby,  kterou se rozumí služba svou povahou obdobná poštovním službám, jejíž  poskytnutí bylo sjednáno v zahraničí a jejímž účelem je dodání věcí nebo  peněžní částky v České republice.

Pro provozování poštovních služeb je vhodnou formou např. společnost  s ručením omezeným. K jejímu založení je potřeba uskutečnit další kroky,  mezi které patří především sepsání zakladatelské listiny nebo  společenské smlouvy s.r.o. ve formě notářského zápisu, složení  základního kapitálu s.r.o. a podání návrhu na zápis s.r.o. do obchodního  rejstříku. Před podáním tohoto návrhu je nutno prověřit, zda navrhovaný  název budoucí společnosti nebo název zaměnitelný není již v obchodním  rejstříku obsažen. Po úspěšném zápisu do obchodního rejstříku je dále  nutno registrovat novou s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy  sociálního zabezpečí apod.

Veškeré výše zmíněné administrativní kroky lze také zadat odborníkům,  kteří jsou na tyto účely specializováni. Naše firma Profispolečnosti.cz  s.r.o. je přední poradenskou firmou v oblasti zakládání společností  a je připravena poskytovat všem svým klientům své služby rychle, bezchybně a za dobrou cenu.

Vedle zakládání společností na míru máme také na skladě již  připravené společnosti, které jsou zapsané v obchodním rejstříku a  připraveny začít podnikat ihned. Podrobné informace o tomto způsobu  získání společnosti najdete na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít