Jak založit firmu na provozování reklamní činnosti a souvisejících volných živností?

Živnostenský zákon řadí reklamní činnost, marketing, mediální  zastoupení, návrhářskou, designérskou a aranžérskou činnost, modeling a  fotografické služby mezi živnosti ohlašovací volné. K jejich provozování  pod hlavičkou společnosti je nutno uskutečnit řadu administrativních  úkonů a seznámit se s mnoha právními předpisy. Podmínky živnostenského  podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Obsahovou náplň těchto živností definuje samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Podle ní je obsahem uvedených volných živností:

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení: Zpracování a  výroba návrhů reklamy, šíření reklamy různými způsoby, zejména umístěním  na venkovních reklamních poutačích, šířením sdělovacími prostředky,  Internetem, distribuce nebo dodávka reklamních materiálů a vzorků,  obstarávání míst pro inzerci a reklamu a podobně. Průzkum trhu za účelem  zjištění možnosti odbytu, vhodnosti a běžnosti výrobků a nákupních  zvyklostí zákazníků za účelem podpory prodeje a vývoje nových výrobků a  průzkumu veřejného mínění (kolektivních názorů veřejnosti o politických,  ekonomických a sociálních otázkách) a jejich statistické vyhodnocení.  Mediální zastoupení.

Obsahem činnosti není tisk reklamních materiálů.

Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling: Činnosti  spojené s vypracováváním módních návrhů, zejména ve vztahu k textilu,  ošacení, obuvi, šperkům, nábytku a vypracováním návrhů designu všech  výrobků. Návrhy estetických úprav interiérů pro různé příležitosti,  výkladních skříní, včetně realizace těchto úprav a podobná aranžérská  činnost. Činnost modelek (modeling).

Fotografické služby: Veškeré pořizování, zpracování a úprava  fotografií analogovou i digitální technologií, zařízením a technikou s  tím související. Zhotovování černobílých a barevných snímků  průmyslových, reklamních, portrétních, figurálních a reportážních  fotografií. Zpracování fotografií ručně nebo pomocí strojních zařízení.  Úpravy fotografických snímků pomocí retuše, kopírování, zmenšování,  zvětšování pozitivů a diapozitivů všech formátů, vyvolávání a úprava  vyvolaných filmů, kolorování a příprava fotografických roztoků.  Zhotovování snímků v ateliérech, interiérech i exteriérech s výtvarným  zaměřením, a to na všechny druhy fotografických materiálů. Praní,  čištění, sušení, leštění, stříhání, montáž a další úpravy pozitivních i  diapozitivních fotografií a fotografických filmů. Provozování  samoobslužných fotografických automatů.

K úspěšnému založení společnosti je třeba nastudovat řadu právních  předpisů jako živnostenský zákon, obchodní zákoník, občanský soudní řád,  vyhlášku o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do  obchodního rejstříku, některé daňové zákony a další. Vlastní  administrativní kroky potom zahrnují sepsání společenské smlouvy formou  notářského zápisu, složení základního kapitálu, zajištění sídla  společnosti, výpisu z katastru nemovitostí k těmto prostorám a hlasu  majitele těchto prostor s umístěním sídla.

Následuje ohlášení živností. Živnosti volné je možno ohlásit osobně  na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst  veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím  informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Potom je třeba podat návrh na zápis do obchodního rejstříku a po  zapsání společnosti do obchodního rejstříku následuje registrace na  finančním úřadě.

Pokud budoucí podnikatel nemá chuť nebo kapacity na to, aby se všemi  administrativními záležitostmi spojenými se zakládáním společnosti  zabýval, může využít naši službu založení společnosti na klíč nebo  prodej společnosti. Naše firma Profispolečnosti.cz s.r.o. nabízí  začínajícím jak založení společnosti,  tak i prodej firmy již hotové, tzv. ready made společnosti, se kterými  lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít