Jak založit firmu na provozování živnosti výroba neelektrických zařízení pro domácnost?

Živnost zvaná „výroba neelektrických zařízení pro domácnost“ patří  podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání mezi živnosti  ohlašovací volné. Provozování živností volných není vázáno žádným  požadavkem na odbornou způsobilost, to znamená, že k provozování této  živnosti nemusí mít budoucí podnikatel žádné specializované vzdělání ani  praxi. Podnikatel musí pouze splňovat všeobecné podmínky provozování  živnosti.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Obsahovou náplň volných živností pak stanoví příloha č. 4 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Pro živnost Výroba neelektrických zařízení pro domácnost je obsah stanoven následovně: Výroba  neelektrických zařízení pro domácnost, zejména výroba neelektrického  zařízení na vaření a vytápění pro domácnost (neelektrických prostorových  ohřívačů, kuchyňských sporáků, kamen, ohřívačů vody, varných zařízení,  vyhřívaných desek a podobně).

Obsahem činnosti není stavba krbů, kachlových a historických kamen.

Volnou živnost je třeba ohlásit. Lze to provést  osobně na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních  míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím  informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou fyzické osoby s  bydlištěm na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky  se pro účely živnostenského zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území.  Osoby ohlašující volnou živnost musí dále splňovat podmínku plné  svéprávnosti a bezúhonnosti.

Provozování volné živnosti je vhodné pod hlavičkou společnosti, ať už  společnosti s ručením omezeným nebo společnosti akciové. Podnikatel  provozující živnost jako OSVČ má oproti podnikateli podnikajícímu jako  společnost řadu nevýhod: ručení celým majetkem, vedle placení daně z  příjmu také placení vysokých záloh na sociální a zdravotní pojištění,  není nutno vést podvojné účetnictví, což vypadá jako výhoda, ale  neumožňuje uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění, v  případě nemoci apod. nelze delegovat řízení praxe na jinou osobu, firmu  nelze prodat jako fyzická osoba, nelze ani převést nájemní smlouvu  apod., firmu nelze převést na rodinného příslušníka, např. potomka,  firma není předmětem dědického řízení.

Při založení podnikání formou s.r.o. neručí podnikatel celým svým  osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu společnosti. Je  zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí přiměřenou mzdu a díky  tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, které  odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Pro založení společnosti, ať s.r.o. nebo a.s.,je však třeba splnit  řadu podmínek, které jsou souhrnně uvedeny v separátních článcích našeho  webu:

Vzhledem k poměrné časové i administrativní náročnosti zakládání  firem v ČR nabízí naše společnost Profispolečnosti.cz s.r.o. všem  začínajícím podnikatelům odbornou pomoc: jsme připraveni založit jejich  společnost na klíč, přesně podle jejich potřeb a požadavků, nebo dokonce  prodat jim společnost již hotovou, tzv. ready made firmu. Její výhodou  je, že jde o společnost zapsanou v obchodním rejstříku, která je zcela  bez obchodní historie, dosud nikdy nepodnikala, a lze ji na nového  majitele převést okamžitě a ten s ní může začít podnikat ihned. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít