Jak založit firmu na výrobu potravinářských a škrobárenských výrobků

K provozování volné živnosti není nutno dokládat odbornou  způsobilost, je ale třeba splňovat všeobecné podmínky pro provozování  živnosti.
Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

  • živnosti koncesované
  • živnosti ohlašovací
    • řemeslné
    • vázané
    • volné

Základní podmínkou pro provozování volné živnosti je její ohlášení.  Volnou živnost mohou ohlásit fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na  území České republiky. Další všeobecné podmínky pro provozování volné  živnosti jsou plná svéprávnost a bezúhonnost a u podnikatele nesmí trvat  žádná z překážek provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8  živnostenského zákona (např. soudem či jiným správním orgánem uložený  trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v  oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Obsahová náplň volných živností je určena v příloze č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Toto nařízení definuje volnou živnost zvanou Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků takto: Výroba  potravinářských výrobků zpracováním rostlinných a živočišných surovin a  potravních doplňků, přídatných a pomocných látek na potraviny určené k  lidské výživě, zejména zpracování drůbeže, králíků, zvěřiny, ryb,  vodních živočichů, vajec, medu, ovoce, skořápkových plodů, zeleniny,  včetně výroby čistých šťáv a koncentrátů z ovoce a zeleniny, zpracování  brambor a hub, výroba jedlých tuků a olejů, cukru a přírodních sladidel,  kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem, cukrovinek, čokolády a  čokoládových bonbónů, úprava rýže a luštěnin, kávy, čaje, koření, výroba  potravních doplňků, přídatných a pomocných látek, potravin určených pro  zvláštní výživu (dětskou, kojeneckou výživu, pro bezlepkové, redukční,  nízkoproteinové diety a podobně), kvasného octa a droždí, těstovin,  müsli a směsí obilovin, konzervovaných a dehydratovaných výrobků. Výroba  nealkoholických nápojů, stáčení a úprava balených vod a výroba dalších  nápojů. Výroba vína, ovocných vín a medoviny. Výroba škrobu, potravin na  bázi škrobu a dalších škrobárenských výrobků, zejména dextrinových a  škrobových lepidel, hydrolyzovaných a modifikovaných škrobů pro  impregnační, ztužovací a jiné nepotravinářské účely. Výroba pokrmů bez  možnosti přímé konzumace v hostinské provozovně.

Obsahem činnosti není zpracování masa velkých a  malých jatečných zvířat, kromě drůbeže, králíků a zvěřiny, zpracování  masa na polotovary a masné výrobky, zpracování zrnin na mouku a další  mlýnské výrobky a zpracování mléka a výroba mléčných výrobků, výroba  pekařských a cukrářských výrobků, zmrzliny, kvasného lihu, destilátů,  lihových nápojů vyrobených studenou cestou a piva.

Podnikatel se živnostenským oprávněním může podnikat jako OSVČ nebo si založil společnost,  pod jejíž hlavičkou bude svou živnost provozovat. Podnikání pod  hlavičkou společnosti je mnohem výhodnější než podnikání jako pouhá  OSVČ.

Při založení podnikání formou s.r.o. neručí podnikatel celým svým  osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu společnosti. Je  zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí přiměřenou mzdu a díky  tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, které  odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Jelikož však zakládání společnosti je administrativně poměrně náročná  akce, nabízíme začínajícím podnikatelům naši službu založení nebo  prodej společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou  firmou v oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také  firmy již hotové, tzv. ready made společnosti, se kterými lze začít  podnikat z hodiny na hodinu.

Více informací:

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít