Jak založit firmu zaměřenou na výrobu měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení je jednou z volných živností, jejíž obsahová náplň je v příloze č. 4 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, definována takto: Výroba  kompletovaných nebo nekompletovaných optických prvků (zejména čoček,  optických zrcadel, polarizačních elementů, optických vláken a kabelů z  nich pro přenos obrazů nebo jejich osvětlení), optických přístrojů  (zejména optických mikroskopů, zařízení pro mikrofotografii a  mikroprojekci, zvětšovacích skel, dalekohledů), fotografických a  kinematografických zařízení a podobně. Výroba měřicích, zkušebních a  navigačních přístrojů a zařízení, měřidel, etalonů, pracovních měřidel  stanovených (Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní  zkušebnictví) k povinnému ověření, certifikovaných referenčních  materiálů a ostatních referenčních materiálů, pokud jsou určeny k funkci  etalonu nebo stanoveného nebo pracovního měřidla. Výroba pracovních  měřidel nestanovených.

Obsahem činnosti není zhotovení korekčních očních pomůcek.

Volné živnosti lze provozovat bez speciální odborné způsobilosti, to  znamená, že k provozování kterékoli z volných živností nemusí mít  budoucí podnikatel žádné specializované vzdělání ani praxi. Podnikatel  musí pouze splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti. Tyto  podmínky upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Živnostenské oprávnění

Volnou živnost je nejprve nutno ohlásit,  a to buď osobně na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím  kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky,  prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Volnou živnost mohou ohlásit fyzické osoby s trvalým pobytem na území  České republiky. Další všeobecné podmínky pro provozování volné  živnosti jsou plná svéprávnost a bezúhonnost.

Při ohlášení živnosti je třeba předložit živnostenskému úřadu  ohlašovací formulář, doklad prokazující právní důvod pro užívání  prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo a doklad o zaplacení  správního poplatku. Všechny doklady vydané případně v jiném než českém  nebo slovenském jazyce je nutno předložit včetně ověřeného překladu do  češtiny provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Společnost s ručením omezeným

Podnikání pod hlavičkou společnosti, např. s.r.o., je mnohem  výhodnější než podnikání jako OSVČ. Při podnikání formou s.r.o. neručí  podnikatel celým svým osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného  vkladu společnosti. Je zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí  přiměřenou mzdu a díky tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním  pojištění, které odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Pro založení společnosti pak podnikatel musí zařídit následující:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Pokud se Vám výše vyjmenované administrativní kroky zdají příliš  složité, máte možnost obrátit se se žádostí o založení firmy na  specialisty, např. na naši firmu Profispolečnosti.cz s.r.o.  Profispolečnosti.cz jsou přední poradenskou firmou v oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Na  stránce Ready made se dozvíte veškeré detaily. Veškeré služby firmy Profispolečnosti.cz jsou poskytovány rychle, profesionálně a za dobrou cenu.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít