Jak založit realitní kancelář

Podnikání v oblasti realit je velmi lukrativní oblast podnikání, vyžaduje však od podnikatele specifické vlastnosti a schopnosti. Realitní agent musí mít samozřejmě přehled v oboru, musí se vyznat v nemovitostech jak z hlediska odborného, tedy stavebního a architektonického, tak také z hlediska ekonomického. K tomu, aby těchto schopností dosáhl, je zpravidla třeba odborné vzdělání v některé z výše uvedených specializací a stejně tak i praktické zkušenosti. Navíc musí takový realitní agent mít i ty správné osobnostní předpoklady jako je schopnost jednat s lidmi, kvalifikovaně prezentovat své „zboží", disponovat potřebnou asertivitou a zároveň projevit úctu ke klientovi.

Při veškerých uvedených dovednostech je dále ještě třeba, aby si založil a vedl svou firmu, jejímž prostřednictvím se prezentuje svým klientům on. A na to už mu nemusejí zbývat kapacity. Proces založení firmy vlastními silami může pro podnikatele v realitách znamenat podstatné zdržení vlastního zahájení podnikání. Založení společnosti v České republice zatím stále představuje časově i finančně nákladný proces plný mnoha administrativních, právních i finančních nástrah:

 • právní řád je pro laiky nepřehledný, relevantní informace nejsou snadno dostupné
 • podací formulář je složitý
 • značné riziko odmítnutí zápisu nové obchodní společnosti do obchodního rejstříku ze strany soudu a s tím spojené další nemalé časové i finanční náklady zakladatele (např. při zvolení nevhodného nebo již existujícího nebo zaměnitelného názvu firmy)
 • je třeba podniknout až 15 návštěv na různých institucích a úřadech
 • nutnost doložit téměř 20 žádostí, formulářů a ostatních příloh
 • průměrná doba založení společnosti v České republice se pohybuje okolo 5 týdnů
 • každá chyba prodlouží a zdraží celý proces začátku podnikání

Proto začínajícím realitním kancelářím nabízejí své odborné služby zase firmy specializované na zakládání a prodej společností.
Jakmile se ale odborník na reality svěří poradenské firmě specializované na zakládání společností, může se spolehnout, že celý proces založení jeho společnosti proběhne hladce, bez zbytečné administrativní zátěže a v co nejkratším termínu. Zápis nové firmy do obchodního rejstříku zpravidla může být vyřízen do 8 dnů. Navíc poradenská firma vyřídí potřebná živnostenská oprávnění či koncese a požadované registrace k dani z příjmu, DPH, srážkové dani atd.

Podle konkrétní potřeby realitního specialisty lze nabídnout následující služby:

 • založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) na míru s nutností splatit základní kapitál z vlastních prostředků
 • založení akciové společnosti (a.s.) na klíč s nutností splacení základního kapitálu a.s. z vlastních prostředků
 • založení s.r.o. s naším kapitálem, bez nutnosti splácet vklad
 • zřízení organizační složky - vyřízení a zápis organizační složky zahraniční společnosti do obchodního rejstříku v ČR

Kroky vedoucí k založení společnosti jsou následující:

 • sepsání zakladatelské listiny / společenské smlouvy formou notářského zápisu
 • prověření názvu zakládané společnosti
 • čestná prohlášení a podpisové vzory statutárních orgánů založené firmy
 • prohlášení správce vkladů zakládané společnosti
 • souhlas s umístěním sídla od majitele nemovitosti pro nově zakládanou firmu
 • vyřízení volných, řemeslných i vázaných živností či koncese pro novou firmu
 • obstarání výpisů z rejstříků nutných k založení společnosti - obchodního rejstříku, z rejstříku trestů, katastru nemovitostí apod.
 • ověření listin a podpisů nutných k založení firmy
 • podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • registrace nově vzniklé firmy k daním na finančním úřadě

Pamatujte, že stejně jako Vy předpokládáte, že je pro laiky v oblasti realit vhodné při prodeji a nákupu nemovitostí využít služeb odborníků, tedy realitních kanceláří, je i pro laiky v oblasti zakládání společností – běžné občany, mezi něž v tomto případě patří také realitní podnikatelé – vhodné využít služeb poradenských firem specializovaných na zakládání společností.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít