Jak založit sklenářství - rámařství

Sklenářské práce, rámování a paspartování je podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, živnost ohlašovací volná.

Obsahem této živnosti je podle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, toto: Sklenářské  práce, včetně zasklívání, rámování obrazů, úpravy skla pro skříně,  stoly, úpravy a rámování zrcadel a podobně. Paspartování.

Založení sklenářské a rámařské firmy ve formě společnosti vyžaduje celou řadu administrativních úkonů.

Pro získání živnostenského listu je zapotřebí především volnou živnost ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních  míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím  informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro založení společnosti, např. společnosti s ručením omezeným, je potom zejména nutno:

  • sepsat zakladatelskou listinu či společenskou smlouvu s.r.o. ve  formě notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením  omezeným založena
  • zajistit sídlo společnosti s ručením omezeným
  • složit základní kapitál
  • podat návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku
  • po zápisu do obchodního rejstříku potom registrovat s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.

Pro ty podnikatele, kteří považují výše uvedené administrativní kroky  za příliš náročné, má naše firma Profispolečnosti.cz s.r.o. připravenou  službu založení společnosti s ručením omezeným na klíč. Pokud některý podnikatel potřebuje začít  podnikat se svou novou firmou skutečně rychle, může si u nás koupit  dokonce společnost již hotovou, tzv. ready made společnost,  která je už zapsaná v obchodním rejstříku, má nulovou obchodní  historii, je zcela bez dluhů a závazků a lze za ni začít jednat  prakticky okamžitě.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít