Jak založit společnost na poskytování technických služeb

Poskytování technických služeb spadá podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, mezi živnosti ohlašovací volné. Samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. pak definuje obsahovou náplň této živnosti: Poskytování  technických služeb a jiných činností obdobné povahy, zejména čištění  ulic a udržování veřejných prostranství, udržování pozemních komunikací,  výroba a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci podle jiného  právního předpisu nebo nevyžadující koncesi, čištění kotlů a tlakových  nádob, dozor a mazání zdvihacích zařízení, potápěčské práce, práce s  pracovními stroji a mechanismy, kopání hrobů, jednoduché přípravné a  montážní práce, renovace tonerů, činnosti spojené se správou tržiště, s  výjimkou ostrahy, a další podobné služby.

K založení společnosti je nutno nejprve sepsat  zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu formou notářského  zápisu a složit základní kapitál. Dále je třeba zajistit pro společnost  sídlo a doložit jej souhlasem majitele nemovitosti s jeho umístěním a  výpisem z katastru.

Dalším krokem je ohlášení živnosti. Živnost volnou  je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském úřadě,  prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Před podáním návrhu na zápis budoucí společnosti do obchodního rejstříku je vhodné ověřit, zda navrhované jméno pro společnost není už  v obchodním rejstříku obsaženo. Po úspěšném zápisu do obchodního  rejstříku je pak třeba registrovat novou firmu na finančním úřadě.

Se zakládáním společnosti je všem začínajícím podnikatelům připravena  poradit a pomoci naše firma Profispolečnosti.cz s.r.o.  Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v oblasti zakládání společností, kromě toho nabízejí také tzv. ready made společnosti, poskytují sídlo společnosti a ke každému klientovi přistupují s individuální péčí, profesionálně a své služby poskytují rychle a za dobrou cenu.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít