Jak zřídit zastavárnu?

Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím patří mezi živnosti ohlašovací volné, to znamená, že podle živnostenského zákona, přesněji zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,  nemusí podnikatel prokazovat žádné odborné vzdělání ani praxi. Pokud  splní obecné podmínky pro provozování živností volných, může získat  živnostenské oprávnění a následně založit společnost. Tyto obecné  podmínky jsou plná svéprávnost a trestní bezúhonnost a trvalé bydliště  na území České republiky.

Samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, uvádí jako obsah volné živnosti zvané Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím toto: Poskytování  úvěrů oproti zástavě a případný následný prodej zastavené věci  (zastavárenská činnost), nákup použitého spotřebního zboží, antikvárních  knih a dalších tiskovin a jiného použitého zboží za účelem jeho dalšího  prodeje a prodej (maloobchod s použitým zbožím).

Obsahem činnosti není prodej zastavené věci,  která je kulturní památkou a předmětem kulturní hodnoty, zvířetem  určeným pro zájmové chovy a podobně, toxickou nebo vysoce toxickou  látkou, léčivem, bezpečnostním materiálem, střelnou zbraní, střelivem,  pyrotechnickým výrobkem a podobně. Obsahem činnosti dále není nákup a  prodej nemovitostí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty,  ojetých motorových vozidel, použitých střelných zbraní, bezpečnostního  materiálu a podobně.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zastavárnu nebo obchod s použitým zbožím je vhodné provozovat pod  hlavičkou společnosti, protože v takovém případě neručí podnikatel celým  svým osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu  společnosti. Je zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí  přiměřenou mzdu a díky tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním  pojištění, které odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Pro založení společnosti s ručením omezeným je nutno učinit následující kroky:

  • sepsat zakladatelskou listinu či společenskou smlouvu ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
  • zajistit sídlo pro novou společnost
  • složit základní kapitál s.r.o.
  • podat návrh na zápis do obchodního rejstříku
  • po zápisu společnosti s ručením omezeným do OR pak  je nutná  registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního  zabezpečí apod.

Vzhledem k tomu, že zakládání společnosti je administrativně poměrně  náročná akce, nabízíme začínajícím podnikatelům naši službu založení  nebo prodej společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední  poradenskou firmou v oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít