Nové koncese na prodej alkoholu a lihovin

Dnem 17. října 2013 nabyl účinnosti zákon 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon zavedl v České republice koncesi na prodej alkoholu a lihovin. Od 17. října 2013 je prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin možný pouze na základě koncese pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin. O koncesi musí prodejce nebo distributor alkoholu a lihovin zažádat do 6 měsíců ode dne platnosti zákona. Žádost o koncesi se předkládá výhradně na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a lze ji podat na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě.

Koncesi potřebují jak OSVČ, tedy podnikatelé - fyzické osoby, tak i společnosti - právnické osoby, pokud jakýmkoliv způsobem obchodují s alkoholem nebo prodávají alkoholické nápoje nebo jakýmkoliv způsobem distribuují alkohol a jiné lihoviny. Koncesi na prodej lihovin bude nově potřebovat bez ohledu na velikost firmy každý obchodník, který prodává jakýmikoliv způsobem lihoviny a dále každý, kdo v rámci hostinské činnosti prodává lihoviny spotřebitelům. Koncesi tedy bude potřebovat každý velkoobchodník alkoholem, všechny prodejny potravin, benzínové pumpy a další prodejny, kde jsou lihoviny součástí nabízeného sortimentu. Koncesi budou nově potřebovat i všechny restaurace, bary a podobná zařízení, která prodávají lihoviny spotřebitelům.

Obchodníci a výrobci lihovin, kteří uvádějí lihoviny přímo do oběhu a kolkují je, nově budou skládat kauci. Ostatních prodejců lihovin se kauce netýká.

Podnikáte v oboru, který vyžaduje koncesi na prodej alkoholu? Obraťte se na naši společnost, všechny potřebné administrativní náležitosti spojené se získáním této koncese za Vás rádi vyřídíme.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít