Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Volná živnost Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu zahrnuje podle samostatné přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., která obsahuje seznam obsahových náplní živností volných podle jednotlivých činností: Nabízení,  prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu a  organizování, nabízení a zprostředkování prodeje kombinací jednotlivých  služeb cestovního ruchu, vyjma prodeje zájezdů. Jednotlivými službami  cestovního ruchu se rozumí zejména zabezpečení dopravy, ubytování,  stravování, průvodcovských služeb, prodeje a rezervace letenek, prodeje a  rezervace železničních a autobusových jízdenek včetně místenek, prodeje  a rezervace lodních lístků včetně kajut, zprostředkování víz, nabídky a  prodeje balneologických služeb za účelem relaxace a rekondice, nabídky a  prodeje sportovních aktivit za účelem relaxace a rekondice - například  jízda na koni, půjčování kol a dalších sportovních potřeb, pobyt ve  fitcentrech, zprostředkování a zajištění účasti na sportovních a  společenských akcích a zprostředkování prodeje dalších služeb spojených s  rekreací, odpočinkem a služebním, obchodním jednáním. Doprovázení  skupiny osob nebo jednotlivců, při němž je v jazyku podle jejich výběru  poskytován výklad o kulturním a přírodním dědictví země. Výklad obsahuje  zejména informace o kultuře (historické, umělecké, archeologické,  folkloristické, etnologické, gastronomické a podobně), životním  prostředí (geologické, přírodní, klimatické a podobně), jednotlivých  lokalitách (historických, průmyslových, městských centrech a podobně),  místech (muzea, kostely a podobně) a oblastech (turistických regionech,  krajích a podobně). Zajištění dalších nezbytných činností spojených s  doprovodem skupiny osob nebo jednotlivců, vedením a kontrolou itineráře,  zajištěním programu, obstaráním základních informací během cesty,  včetně praktických informací vztahujících se k místu pobytu, a  poskytováním základní pomoci doprovázeným osobám.

V rámci této činnosti lze prodávat věci související s cestovním  ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a  upomínkové předměty.

K provozování této volné živnosti není podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenského zákona,  ve znění pozdějších předpisů, nutno prokazovat žádné odborné vzdělání  ani praxi. K získání živnostenského oprávnění a založení společnosti na  provozování živnosti musí však podnikatel splňovat obecné podmínky pro  provozování živnosti, což je plná svéprávnost a trestní bezúhonnost, a  vedle toho musí pro úspěšné založení společnosti nastudovat řadu  právních předpisů jako živnostenský zákon, obchodní zákoník, občanský  soudní řád, vyhlášku o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis  do obchodního rejstříku nebo některé daňové zákony apod.

Pro založení společnosti je třeba uskutečnit následující administrativní úkony:

  • sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny formou notářského zápisu
  • složení základního kapitálu
  • zajištění sídla společnosti včetně výpisu z katastru nemovitostí k těmto prostorám
  • ohlášení živností
  • podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • registrace na Finančním úřadě

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí  podnikatel vybrat pro svou budoucí společnost jméno. V této souvislosti  je třeba ověřit, zda v obchodním rejstříku už neexistuje společnost  stejného nebo zaměnitelného jména.

Pro zapsání sídla do obchodního rejstříku musí podnikatel prokázat  svůj vztah s vybrané nemovitosti, v případě, že nejde o jeho  vlastnictví, musí doložit souhlas vlastníka s umístěním sídla.

Pokud se podnikatel nechce nebo např. z kapacitních důvodů nemůže  osobně angažovat v zakládání společnosti, má možnost oslovit naši firmu  Profispolečnosti.sz s.r.o., my mu rádi poskytneme naši službu založení společnosti nebo mu můžeme prodat hotovou, tzv. ready made společnost, se kterou lze začít podnikat z hodiny na hodinu.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít