Služby pro budoucí agentury práce

Založení agentury práce nebo personální agentury provází mnoho složitých právních úkonů, které musí každá budoucí personální agentura vyřešit. Pro mnohé tyto úkony mohou být nepříjemné a hlavně zdlouhavé, bez zkušeností a dostatečné praxe se v nich lze jenom velmi špatně zorientovat. Proto Vám naše společnost Profispolečnosti.cz s.r.o. nabízí pomoc při zajištění licence personální agentury/agentury práce podle příslušného zákona a všech paragrafů.

Jaké konkrétní služby Vám nabízíme?

 • Vysvětlíme Vám kompletní průběh zakládání personální agentury, požadavky na společnost a odborného zástupce
 • Upřesníme Vám všechny aspekty různých druhů licencí pro agentury
 • Řekneme Vám a poradíme Vám, čeho se vyvarovat, na jaké kroky si dát pozor a naopak Vám řekneme, které kroky budou pro celý proces užitečné
 • Zpracujeme za Vás celý návrh licence a podáme ji na příslušný úřad práce
 • Budeme Vás informovat o celkovém průběhu, budeme s Vámi řešit všechny Vaše dotazy či problémy

Ptáte se, proč využít naše služby? Máme několikaletou praxi v oboru, několik společností, které díky našim službám úspěšně podnikají – naše práce je rychlá a efektivní.

Informace a důležité údaje pro založení personální agentury

Samotné udělení mohou získat pouze fyzické osoby (FO) a právnické osoby – odpovědný zástupce musí splňovat tyto základní podmínky:

 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • trestní bezúhonnost
 • odborná způsobilost (žadatel musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a nejméně dvouletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno; nebo může mít jen střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři, ale s nejméně pětiletou odbornou praxí v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno);
 • trvalé bydliště na území České republiky

Dalšími důležitými doklady k úspěšnému získání licence jsou

 • doklad o odborné způsobilosti žadatele
 • výpis z Rejstříku trestů České republiky (maximální stáří 3 měsíce)
 • adresy všech pracovišť, která budou provádět zprostředkování zaměstnání (pouze v případě, kdy máte více pracovišť)

V případě právnické osoby se navíc přikládají následující doklady

 • výpis z obchodního rejstříku (Lze získat na každém CZECH POINTu)
 • Písemné prohlášení odpovědného zástupce o jeho souhlasu s ustanovením do funkce odpovědného zástupce

Služby, které může agentura práce poskytovat

Agentury práce mohou zprostředkovávat zaměstnání na území České republiky nebo na území České republiky do zahraničí a ze zahraničí do České republiky. Agentura práce může zprostředkovávat i za úhradu ale nesmí ji vyžadovat od fyzické osoby, které je zaměstnání zprostředkováváno – stejně tak ji nelze účtovat srážkou ze mzdy nebo jiné poskytované odměny.

Pojištění personální agentury proti úpadku

Každá pracovní agentura je ze zákona povinna si sjednat pojištění záruky pro případ svého úpadku. To zabezpečuje najatým zaměstnancům náhradu mzdy v případě, kdy mu ji pracovní agentura z důvodu svého úpadku není schopná vyplatit. Toto pojištění musí být přitom sjednáno nejméně do výše trojnásobného průměrného měsíčního čistého výdělku všech dočasných zaměstnanců agentury.

Nechcete se starat o vyřízení Vaší personální agentury sami? Objednejte si naši službu vyřízení agentury práce.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít