Společnost na překladatelské a tlumočnické služby?

Proč ne? Založit si firmu na poskytování překladatelských služeb může  být dobrý nápad, jde jen o to, jak ho zrealizovat. Založení společnosti  není úplně jednoduchá záležitost. K jejímu úspěšnému založení je třeba  seznámit se s řadou právních předpisů jako živnostenský zákon, obchodní  zákoník, občanský soudní řád, vyhlášku o závazných formulářích na  podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku, některé daňové zákony a  další.

Pro takové podnikatele, kteří se chtějí přednostně věnovat své  profesi a nemají kapacity na administrativní záležitosti spojené se  zakládáním firmy, máme nabídku: Poskytneme jim službu založení společnosti na klíč, aby se mohli v klidu věnovat své odborné práci.

Překladatelské služby podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, spadají mezi živnosti ohlašovací volné.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli  živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy  Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro založení společnosti je potom třeba sepsat zakladatelskou listinu  nebo společenskou smlouvu ve formě notářského zápisu a složit základní  kapitál. Dále je třeba zajistit sídlo společnosti a výpis z katastru  nemovitostí k těmto prostorám a také souhlas majitele těchto prostor  s využitím pro umístění sídla. Po ohlášení živností se podává návrh na  zápis budoucí společnosti do obchodního rejstříku. Po zápisu do  obchodního rejstříku je pak nutná registrace na Finančním úřadě.

Samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. obsahuje seznam obsahových náplní živností volných podle jednotlivých činností. Podle tohoto nařízení je obsahem volné živnosti zvané překladatelská a tlumočnická činnost: Překlady  z jednoho jazyka do jiného jazyka pro účely cestovního ruchu,  mezinárodního styku, obchodního jednání a jiné komerční účely. Tlumočení  z jednoho jazyka do druhého a tlumočení do a ze znakové řeči pro účely  cestovního ruchu, obchodního jednání a podobně.

Obsahem činnosti není tlumočení sloužící  potřebám řízení před soudy a správními orgány nebo v souvislosti s  právními úkony fyzických a právnických osob, překlady literárních děl  jako využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti jejich autory.

Pokud se budoucí podnikatel nehodlá osobně zabývat zakládáním své  společnosti a přesto potřebuje začít podnikat v co nejkratší době, může  vedle naší výše zmíněné služby založení firmy na klíč využít také službu  prodej ready made společnosti. To jsou společnosti, které jsme již  založili a nechali zapsat do obchodního rejstříku, které však dosud  nikdy nepodnikaly a nemají žádnou obchodní historii ani závazky. Lze s  nimi začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít