Společnost na výrobu školních a kancelářských potřeb a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

Výroba školních a kancelářských potřeb a stejně tak výroba dalších  výrobků zpracovatelského průmyslu jsou živnosti volné. To jsou živnosti,  k jejichž provozování podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, není vyžadováno žádné odborné vzdělání ani praxe.

Příloha č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních  jednotlivých živností, stanová obsah uvedených živností takto: Volná  živnost č. 41: Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků  z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží,  deštníků, upomínkových předmětů:

Výroba psacích per a tužek, náplní do per a tužek, razítek,  ručních tiskáren nebo etiketovacích strojků, potiskovacích souprav a  dalších školních a kancelářských potřeb. Výroba bižuterie a ozdob z  obecných kovů, skla, dřeva, kůže nebo jiných materiálů. Výroba košťat a  kartáčů, ručních mechanických smetáků, mopů a péřových prachovek,  kartáčků, malířských válečků, štětců a podobně. Výroba konfekčních  zapínadel (knoflíků, patentek, zdrhovadel, šicích potřeb a podobně),  vycházkových holí, deštníků, slunečníků, markýz, žaluzií, s výjimkou  dřevěných, a podobně. Výroba zápalek, cigaretových zapalovačů, dýmek,  hřebenů, vakuovaných lahví, termosek, svíček, umělých květin, výroba  upomínkových a dekorativních předmětů a podobně.

Obsahem činnosti není výroba kancelářského papíru, školních sešitů a brašnářského zboží.

Volná živnost č. 42: Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu: Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu.

Podle živnostenského zákona patří volné živnosti mezi živnosti ohlašovací. Základní podmínkou pro provozování volné živnosti je tedy její ohlášení.  Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou fyzické osoby s  bydlištěm na území České republiky. Živnost volnou je možno ohlásit  osobně na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních  míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím  informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Po získání živnostenského listu opravňujícího k provozování volné živnosti je vhodné, aby si podnikatel založil společnost,  pod jejíž hlavičkou bude svou živnost provozovat. Podnikání pod  hlavičkou společnosti totiž je mnohem výhodnější než podnikání jako  OSVČ. Při podnikání formou s.r.o. neručí podnikatel celým svým osobním  majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu společnosti. Je  zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí přiměřenou mzdu a díky  tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, které  odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Pro založení s.r.o. je třeba sepsat zakladatelskou listinu či  společenskou smlouvu s.r.o. ve formě notářského zápisu - dnem jejího  podpisu je společnost s ručením omezeným založena. Dále podnikatel musí  zajistit sídlo společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů,  složit základní kapitál, podat návrh na zápis s.r.o. do obchodního  rejstříku a registrovat s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy  sociálního zabezpečí apod.

Jelikož zakládání společnosti je administrativně poměrně náročná akce (více si přečtete v článku o náležitostech založení společnosti s ručením omezeným nebo o založení akciové společnosti),  nabízíme začínajícím podnikatelům naši službu založení nebo prodej  společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v  oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít