Volná živnost Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Provozování živností volných není vázáno žádným požadavkem na  odbornou způsobilost, to znamená, že k provozování kterékoli z volných  živností nemusí mít budoucí podnikatel žádné specializované vzdělání ani  praxi. Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a rozděluje živnosti na živnosti koncesované, živnosti ohlašovací a tyto pak na živnosti řemeslné, vázané a volné.

Základní podmínkou pro provozování volné živnosti je její ohlášení.  Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou fyzické osoby  s trvalým pobytem na území České republiky. Další všeobecné podmínky pro  provozování volné živnosti jsou plná svéprávnost a trestní bezúhonnost.

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých  živností, ve své samostatné příloze č. 4 stanoví, že obsahovou náplní  volné živnosti Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě je Nakládání  a vykládání železničních vozů a kontejnerů, lodních nákladů, překládka  sypkých a kusových zásilek bez ohledu na způsob přepravy. Manipulace s  nákladem například autojeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem. Provoz  nákladních vah. Skladování všech druhů zboží. Balení zboží  mechanizovaným způsobem, ruční kompletace obalů, ruční balení zboží a  další obdobné činnosti. Technické činnosti spojené s přepravou osob,  zvířat a nákladů, zejména provozování parkovišť a garáží bez ostrahy,  zajišťování a realizace dopravního značení, prověřování tras pro  přepravu zvlášť těžkých a rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž  rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou jinými předpisy,  logistické služby (vyhledávání optimální dopravní trasy) a další  činnosti.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro založení společnosti je potom nutno podniknout další  administrativní kroky, které zahrnují mimo jiné sepsání zakladatelské  listiny nebo společenské smlouvy ve formě notářského zápisu a další  náležitosti.

Jelikož zakládání společnosti je administrativně poměrně náročná akce (více si přečtete v článku o náležitostech založení společnosti s ručením omezeným),  nabízíme začínajícím podnikatelům naši službu založení nebo prodej  společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v  oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít