Volné živnosti Zprostředkování obchodu a služeb a Velkoobchod a maloobchod jako s.r.o.?

Obě dvě zmíněné živnosti mají společné činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží. Jejich přesnou obsahovou náplň uvádí samostatná příloha č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností:

Volná živnost č. 47. Zprostředkování obchodu a služeb je definována takto: Zprostředkování  nákupu a prodeje věcí movitých, včetně případného provádění obchodních  transakcí na účet jiných nebo v zastoupení jiného. Zprostředkování  služeb v dopravě (dopravní dispečink a podobně), v oblasti řemeslných  prací (například rychlých služeb zámečníků, instalatérů a podobně),  zprostředkování stavebního spoření, zprostředkování úvěrů (například pro  podnikatelské účely), zahraničně-studijních pobytů (například  jazykových kurzů, au-pair) a zprostředkování jiných služeb. Činnost  agentů nebo agentur zastupujících jiné osoby za účelem získání účasti v  hraných filmech, divadelních představeních, koncertech nebo jiných  druzích uměleckých a zábavních představení, vyhledávání nakladatelů či  výrobců knih, divadelních her, uměleckých výtvarných děl a podobně.

Obsahem činnosti není zprostředkování nákupu a  prodeje nemovitostí, zprostředkování nákupu a prodeje kulturních památek  a předmětů kulturní hodnoty, zprostředkovatelská činnost v  pojišťovnictví a v oblasti přijímání a předávání pokynů týkajících se  investičních nástrojů, zprostředkování spotřebitelských úvěrů,  zprostředkování zaměstnání, činnost zprostředkovatelů a rozhodců  kolektivních sporů, výkon kolektivní správy práva autorského a práv  souvisejících s právem autorským, zprostředkování prodeje zájezdů a  jiných služeb cestovního ruchu, zprostředkování přepravy nákladů  (zasilatelství) a podobně.

Pro volnou živnost č. 48. Velkoobchod a maloobchod pak toto nařízení uvádí tento obsah: Činnosti  spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje k  další podnikatelské činnosti (velkoobchod) a činnosti spojené s nákupem a  prodejem zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli a prodej  tohoto zboží (maloobchod). Obsluha čerpacích stanic, zabezpečování  provozování čerpacích stanic v souladu s bezpečnostními, hasičskými,  ekologickými předpisy a českými technickými normami, zajišťování  drobných poradenských služeb ve vztahu k prodávanému sortimentu.

Obsahem činnosti není nákup a prodej kulturních  památek nebo předmětů kulturní hodnoty, nemovitostí, hospodářských  zvířat prodávaných jejich chovateli, zvířat určených pro zájmové chovy,  střelných zbraní a střeliva, výbušnin, bezpečnostního materiálu,  toxických a vysoce toxických látek a směsí, kvasného lihu, konzumního  lihu a lihovin, zvukových azvukově-obrazových záznamů, použitého zboží s  výjimkou ojetých vozidel, distribuce léčiv, distribuce pohonných hmot,  zastavárenská činnost, dále obsahem činnosti není provozování čerpacích  stanic na stlačený plyn k pohonu motorových vozidel.

Obecně je živnostenské podnikání upraveno tzv. živnostenským zákonem, přesněji zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedeného zákona patří uvedené živnosti mezi živnosti ohlašovací volné. 

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

I obě dvě zmiňované živnosti je vhodné provozovat pod hlavičkou společnosti, konkrétně např. společnosti s ručením omezeným.

Pro založení společnosti je třeba uskutečnit ještě řadu dalších administrativních kroků:

  • sepsat zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu s.r.o. ve formě notářského zápisu (= založení společnosti)
  • zajistit sídlo společnosti s ručením omezeným
  • složit základní kapitál s.r.o.
  • podat návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku
  • po provedení zápisu s.r.o. do obchodního rejstříku (= vznik  společnosti) pak registrovat novou s.r.o. na finančním úřadě, orgánu  státní správy sociálního zabezpečí apod.

Profispolečnosti.cz s.r.o. jako přední poradenská firma v oblasti  zakládání společností nabízejí začínajícím podnikatelům služby založení s.r.o. na klíč,  přesně podle jejich požadavků a potřeb. V rámci této služby  Profispolečnosti.cz s.r.o. nabízejí také expresní zápis s.r.o. Kromě  toho nabízení ještě další službu, a to prodej hotové společnosti, tzv. ready made společnosti,  což je společnost zapsaná do obchodního rejstříku, která nikdy  nepodnikala a která je připravena k tom, aby za ni nový majitel mohl  začít jednat okamžitě.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít