Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

Živnost s názvem „Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a  oděvních doplňků“ patří mezi živnosti volné. Provozování volných  živností není sice vázáno požadavkem na odbornou způsobilost, není tedy  k jejímu provozování nutné žádné specializované vzdělání nebo odborná  kvalifikace, musí však přesto splňovat všeobecné podmínky provozování  živnosti.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Co je nutné pro získání živnostenského oprávnění

Základní podmínkou pro provozování volné živnosti je její ohlášení.  6Ivnost volnou mohou v ČR ohlásit fyzické osoby s trvalým pobytem na  území České republiky. Další všeobecné podmínky pro provozování volné  živnosti jsou plná svéprávnost a bezúhonnost.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Správní poplatek za živnostenské oprávnění činí 1 000,- Kč za  ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání, 500,- Kč za  další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna  živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností 50,- Kč za přijetí  podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím  kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za ohlášení živnosti,  případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává zachována).  Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že je současně ohlášena  živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti  v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou  nebo bankovním převodem.

Doklady vydané případně v jiném než českém nebo slovenském jazyce je  nutno předložit včetně ověřeného překladu do češtiny provedeného  tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení  živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení  ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli  výpis.

Obsah jednotlivých volných živností je precizován v na nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Podle tohoto nařízení je obsahem volné živnosti

Výroba textilních přízí úpravou a spřádáním bavlněných vláken,  vlněných vláken, chemických vláken a ostatních textilních vláken  (lněných, jutových, konopných, vigoňových, papírových a podobně),  soukáním a úpravou hedvábí, soukáním a tvarováním syntetických a umělých  přízí, výroba šicích nití. Výroba tkanin bavlnářských, vlnařských,  hedvábnických, lnářských, jutařských, tkanin z chemických vláken a  ostatních tkanin. Výroba ložního prádla z různých plošných textilií,  dětských zavinovaček, bytových a stolních konfekčních textilních  výrobků, zejména prošívaných přikrývek, polštářů a spacích pytlů,  bytových kusových textilií (pokrývek, záclon, závěsů, nástěnek, rohožek a  podobně), textilních výrobků (ubrusů, ručníků, prachovek, plachet,  stanů, pytlů, sáčků z textilního materiálu, padáků, praporů, vlajek a  podobně) a textilní galanterie, koberců a podlahových krytin z  textilního materiálu, lan, provazů, síťovaných výrobků (rybářských sítí,  provazů, kotevních lan a podobně), netkaných textilních materiálů  včetně impregnovaných, pletených a háčkovaných materiálů, potažených a  ostatních textilií (kordových tkanin pro pneumatiky, dopravníkových  pásů, vaty a podobně). Výroba svrchního ošacení (včetně společenských  oděvů) vyráběného z tkaných, pletených a háčkovaných textilií a  materiálů, a to jak průmyslově, tak formou zakázkové výroby. Výroba  pracovního a ochranného ošacení, spodního prádla, punčochového zboží,  kožených oděvů a oděvních doplňků (z usně i z imitace), kloboučnických  výrobků a oděvních doplňků, klobouků, čepic a ošacení pro sport a volný  čas (teplákových souprav, lyžařského oblečení a dalších sportovních  oděvů). Výroba kožešinových oděvů, doplňků, pokrývek, předložek a  různého zboží z kožešin, umělých kožešin a výrobků z nich. Výroba  pletených oděvů, oděvních doplňků a dalšího zboží ručním nebo strojním  pletením, výroba háčkovaných oděvů, doplňků, pokrývek, záclon a dalšího  zboží. Vyšívání, paličkování, drhání a další rukodělné zpracování  textilních materiálů. Aplikace zdobných prvků na oděvy a oděvní doplňky.  Malba na textilie, batikování a jiné uměleckořemeslné zpracování  textilií a navazující výroba oděvů a dalších výrobků z těchto materiálů.  Střihová služba.

Obsahem činnosti není výroba oděvů, oděvních doplňků  a textilního zboží ortopedické povahy, konečná úprava textilií (barvení  a chemická úprava), spřádání a tkaní azbestových vláken a výroba  skleněných vláken, zpracování kůží a kožešin

Výhody a nevýhody podnikání jako OSVČ proti podnikání pod hlavičkou společnosti

 • OSVČ ručí celým majetkem
 • vedle placení daně z příjmu také platí vysoké zálohy na sociální a zdravotní pojištění
 • OSVČ nemusí vést podvojné účetnictví, což vypadá jako výhoda, ale  neumožňuje uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění
 • v případě nemoci apod. nemůže OSVČ delegovat řízení praxe na jinou osobu
 • firmu nelze prodat jako fyzická osoba, nelze ani převést nájemní smlouvu apod.
 • firmu nelze převést na rodinného příslušníka, např. potomka
 • firma není předmětem dědického řízení
 • při založení podnikání formou s.r.o. neručí podnikatel celým svým  osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu společnosti. Je  zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí přiměřenou mzdu a díky  tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, které  odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí
 • jako s.r.o. platí podnikatel nižší sociální a zdravotní pojištění–  platí se jen do výše osobního příjmu (nikoliv celkového měsíčního příjmu  firmy)
 • při problémech lze s.r.o. prodat a založit novou firmu
 • s.r.o. musí vést podvojné účetnictví a tedy je možno uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění
 • po 5 letech existence s.r.o. je daň z prodeje firmy nulová
 • nevzniká zde riziko náhrady škody pro soukromou osobu – ručení pouze majetkem společnosti
 • získá-li si s.r.o. nebo a.s. dobré jméno, lze ji výhodně prodat, pokud se podnikatel osobně rozhodne pro ukončení praxe
 • řízením firmy lze pověřit jednatele
 • firmu lze předat potomkům
 • firma ve formě s. r. o. je předmětem dědického řízení

Jelikož zakládání společnosti je však administrativně poměrně náročná akce (více si přečtete v článku o náležitostech založení společnosti s ručením omezeným nebo o založení akciové společnosti),  nabízíme začínajícím podnikatelům naši službu založení nebo prodej  společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v  oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít