Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

I výše uvedený výzkum spadá podle zákona mezi živnosti, a to konkrétně mezi živnosti ohlašovací volné. Zákon, který provozování živností volných upravuje, je zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon,  ve znění pozdějších předpisů. Všeobecné podmínky provozování živnosti  podle tohoto zákona jsou pouze plná svéprávnost, trestní bezúhonnost a  trvalý pobyt v ČR.

Obsahové náplně živností volných podle jednotlivých činností stanoví samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd jsou definovány následovně: Výzkum  a vývoj ve specifikované oblasti přírodních, technických nebo  společenských věd (zejména výzkum a vývoj aplikovaný, případně  uskutečňovaný na základě zakázek třetích osob a podobně, přičemž svoboda  vědeckého bádání a možnost využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti  autory zůstávají tímto nedotčeny). Provádění stavebně historických  průzkumů.

Obsahem činnosti není výzkum v oblasti  geologických prací, zdravotnictví, včetně výzkumu léčiv, vývoje zbraní,  střeliva, výbušnin, bezpečnostního materiálu a letecké techniky.

Pro vznik firmy – společnosti na provozování uvedené volné živnosti  pak musí budoucí podnikatel nastudovat řadu právních předpisů jako  živnostenský zákon, obchodní zákoník, občanský soudní řád, vyhlášku o  závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního  rejstříku, některé daňové zákony a další.

Dalším krokem je sepsání společenské smlouvy ve formě notářského  zápisu, následuje složení základního kapitálu v bance. Dále je třeba  zajistit sídlo společnosti, výpisu z katastru nemovitostí k těmto  prostorám, souhlas majitele těchto prostor s umístění sídla.

Následuje ohlášení živností. Živnost volnou může ohlásit kterákoli  fyzická osoba splňující výše uvedené všeobecné podmínky pro provozování  živností, a to osobně na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím  kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky,  prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Dále je třeba podat návrh na zápis budoucí společnosti do obchodního  rejstříku a po uskutečnění zápisu do obchodního rejstříku následuje  registrace na Finančním úřadě.

Podnikatelé, kteří nemají čas nebo chuť zabývat se osobně veškerými  výše uvedenými administrativními záležitostmi, existuje naše firma  Profispolečnosti.cz s.r.o., přední poradenská firma v oblasti zakládání společností a prodeje společností.  Ano, vedle založení Vaší společnosti „na klíč“, přesně podle Vašich  požadavků a potřeb, nabízíme také prodej firem již hotových, zapsaných  v obchodním rejstříku, se kterými je možno začít podnikat ihned.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít