Vznik podniku

Vznik podniku není záležitostí lusknutí prstů. Je to poměrně dlouhý několikadenní proces, který se skládá z několika etap. Vznik podniku začíná tím, že se podnik založí. Lidé, kteří zakládají podnik, se nazývají zakladatelé. Mají svůj vlastní podnikatelský plán, který má vlastní úvod, zdůvodnění podnikání, popis výrobků a služeb a také by měl obsahovat průzkum trhu. Ke vzniku podnikání je dobré udělat si marketingový plán, finanční plán, časový harmonogram a určit zdroje financování.

Pro vznik podniku je potřeba vytvořit společenskou smlouvu. V případě, že zakladatel je pouze jeden, nahrazuje ji zakladatelská listina. Dále je potřeba vložit základní kapitál a podat návrh na zápis podniku do obchodního rejstříku. Vznik podniku v pravém slova smyslu přichází až právě dnem zápisu podniku do obchodního rejstříku. Předtím se mluví o založené společnosti, od zápisu do OR se mluví o vzniklé společnosti, právnické osobě.

Tento nastíněný postup je ve skutečnosti mnohem složitější a vyžaduje právní znalosti. Pokud se nechcete zabývat administrativní zátěží nebo potřebujete rychlý vznik podniku, můžete se obrátit na profesionály, kteří vám buď založí podnik na míru nebo vám prodají již založený ready made podnik.

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít