Zakládáte společnost na poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu?

Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu je jedna  z volných živností. Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona spadá výše uvedená živnost mezi živnosti ohlašovací volné. Obsahovou náplň živností volných stanoví samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Podle ní je volná živnost Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu definována takto: Poskytování  služeb osobního charakteru, zejména činnost seznamovacích a svatebních  kanceláří, astrologů, grafologů, kartářek a numerologů, vyhotovování  rodokmenů, provoz šaten, práce čističů bot a další služby osobního  charakteru. Doprovodné služby (hostesky, společnice a podobně) a  poskytování základní pomoci doprovázeným osobám. Poskytování služeb pro  osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob, zejména  provozování solných jeskyní, veřejných lázní, umýváren, WC, veřejných  prádelen a podobně. Poskytování služeb a zakázkových výrob souvisejících  s péčí o vzhled osob, zejména líčení pro modeling, fotografii, film,  televizi a divadlo, vlásenkářství, zhotovování charakterových masek pro  divadlo a film a podobně.

Obsahem činnosti není poskytování kosmetických  služeb, manikúra, pedikúra, holičství a kadeřnictví, činnosti, při nichž  je porušována integrita lidské kůže, provozování solárií, poskytování  masérských, regeneračních a rekondičních služeb ani provozování bazénů,  saun, fit-center a jiných sportovních zařízení a zařízení sloužících  regeneraci a rekondici. Obsahem této činnosti není průvodcovská činnost  ani poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování  sexuálních potřeb.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podnikání jako OSVČ má proti podnikání formou s.r.o. některé  nevýhody, proto je vhodné založit si např. s.r.o. – společnost s ručením  omezeným. Při podnikání formou s.r.o. neručí podnikatel celým svým  osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu společnosti. Je  zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí přiměřenou mzdu a díky  tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, které  odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Se zakládáním společnosti je spojena řada administrativních kroků, mezi něž především patří:

  • sepsání společenské smlouvy formou notářského zápisu
  • složení základního kapitálu
  • sídlo společnosti, výpisu z katastru nemovitostí k těmto prostorám
  • ohlášení živností
  • podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku
  • registrace na Finančním úřadě

Zdají se Vám výše popsané administrativní úkony náročné nebo i  nepřekonatelné? Nemusíte je podstoupit, a přesto můžete mít svou  společnost založenou rychle, odborně a za dobrou cenu:  Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v oblasti  zakládání společností. Začínajícím podnikatelům, ale nejenom jim, mohou  nabídnout své služby spočívající v založení firmy na klíč, poskytnutí sídla této firmě nebo prodej firmy již hotové, tzv. ready made společnosti.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít