Základní informace k založení kosmetické společnosti

Kosmetika je estetický obor, který vyžaduje od podnikatelky umělecké cítění, příslušné odborné vzdělání nebo odbornou rekvalifikaci. K pořízení vlastního kosmetického salónu ale podnikatelka potřebuje víc. Kromě zařizování kosmetického salónu ji čeká také spousta administrativy. K tomu, aby kosmetička mohla začít poskytovat své služby pod hlavičkou společnosti, musí nejdříve získat příslušné živnostenské oprávnění a následně založit s.r.o. nebo a.s. svépomocí nebo tak, že si společnost nechá založit od odborníků.

Nejprve je potřeba získat živnostenské oprávnění. Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací

  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Řemeslné živnosti vyžadují příslušné odborné vzdělání v daném nebo příbuzném oboru.

Obsah jednotlivých řemeslných živností je uveden v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností.

Podle výše zmíněných právních norem spadá kosmetika do činností řemeslných, tedy ohlašovacích.

Obsahem činnosti řemeslné ohlašovací živnosti nazývané Kosmetické služby je: Aplikace kosmetických přípravků určených pro péči o kůži celého těla za účelem zlepšení a udržování jejího vzhledu, zpomalení příznaků stárnutí (pěsticí kosmetika) s vyloučením masérských postupů. Zdobení kůže těla včetně líčení a zdobení pomocí speciálních tužek a barev probarvujících dočasně povrch kůže (dekorativní kosmetika). Aplikace masek a nezahřívajících zábalů, konečná úprava, odborné líčení, barvení řas a obočí, lepení řas, úprava obočí, depilace a epilace. Kosmetická masáž v oblasti obličeje, krku a dekoltu - s vyloučením masáže oční bulvy přes oční víčko. K výkonu kosmetických služeb se používají odpovídající kosmetické přístroje, kosmetické přípravky, kosmetické postupy a technologie (například diagnostika pleti, povrchové čištění pleti, peeling, napářka, odstraňování komedonů a mílií nekrvavou cestou). Nelze provádět ošetřování sliznic, manipulace s mateřskými znaménky, porušování integrity lidské kůže vpravováním cizorodých látek, manikúru, pedikúru a masérské služby.

V rámci živnosti lze dále provádět poradenské služby, včetně poradenství barevné typologie, líčení pro modeling, fotografii, film, televizi, divadlo, vyhodnocování kosmetických přípravků.

Řemeslnou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro získání oprávnění poskytovat kosmetické služby platí následující podmínky:

 • věk minimálně 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • odborná způsobilost
 • daňová bezdlužnost v oblasti podnikání, bezdlužnost vůči správě sociálního zabezpečení a bezdlužnost vůči zdravotní pojišťovně

Doklady, které je nutno předložit při ohlašování řemeslné živnosti:

 • průkaz totožnosti
 • výpis z Rejstříku trestů (není nezbytné — úřad si může vyžádat sám)
 • potvrzení, že o podnikateli nejsou evidovány daňové nedoplatky z podnikání, nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • doklad o zaplacení správního poplatku 1 000,-Kč za vydání živnostenského listu (v případě ohlašování další živnosti 500,-Kč)
 • doklad o odborné způsobilosti (např. výuční list v oboru a doklad o vykonání tříleté praxe, doklad o vykonání šestileté praxe v oboru, apod.)

Po ohlášení řemeslné živnosti následuje založení společnosti.

Pro založení společnosti s ručením omezeným je třeba:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

K založení akciové společnosti je nutno zařídit:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Při zakládání společnosti je nutno vykonat řadu návštěv úřadů, vyplnit mnoho formulářů a dotazníků a také této činnosti věnovat čas, energii a vynaložit peníze na poplatky. Výhodnější je však pro každého podnikatele, pokud se obrátí na specializovanou poradenskou firmu, která dokáže nabídnout založení s.r.o. nebo a.s. rychle a profesionálně. Profispolečnosti.cz budoucím kosmetičkám pomohou nejenom s ohlášením jjeich řemeslné živnosti, ale také poradí, jaká forma společnosti je pro tu kterou budoucí firmu ta nejefektivnější a samozřejmě ji rychle, odborně a za dobrou cenu založí. Další možností je koupit od Profispolečnosti.cz tzv. ready made společnost, to znamená společnost již hotovou, zapsanou v obchodním rejstříku, která nikdy nepodnikala, ale je s ní možno začít podnikat prakticky ihned.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít