Základní kapitál s.r.o.

Základní kapitál s.r.o. a základní jmění s.r.o. je jeden a tentýž pojem. Velikost základního kapitálu s.r.o. byla až do konce roku 2013 stanovená zákonem na 200 000 Kč. Od roku 2014 již postačí toliko 1,- Kč. Může být jak finanční, tak i nepeněžitý, nepeněžité vklady jsou však složitější, hodnota majetku suplujícího peníze se musí nechat odborně odhadnout soudním znalcem.

Základní vklad se před založením společnosti vkládá na speciální účet banky, ze kterého se po zapsání do obchodního rejstříku převádějí peníze na běžný účet. Není to tak, že by základní kapitál byl z nějakého důvodu fixovaný a nemohlo se na něj sáhnout. Může klidně celý převést na tzv. pokladnu společnosti, a tím se pak může s penězi disponovat.

Základní kapitál se dokonce nemusí splatit celý zároveň, celková výše splaceného vkladu musí však být aspoň 30% a zbytek musí být splacen do pěti let od vzniku společnosti (zápisu do obchodního rejstříku).

Podle poměru vkladů se počítá obchodní podíl společníků na firmě.

Zákon o obchodních korporacích od roku 2014 přinesl změnu ve výši základního kapitálu s.r.o., která je nově pouhá 1 Kč. Možná vás napadne, že základní jmění společnosti poskytovalo ochranu pro věřitele, ale jelikož v zákoně stejně nebyla povinnost udržovat jmění ve výši základního jmění, tak na výši základního kapitálu prakticky nezáleží. Ochrana věřitelů bude zákonně zařízena jinými prostředky (změněná odpovědnost jednatelů, ustanovení o správě majetku společnosti,...) Z důvodu lepší image se přesto doporučuje mít základní kapitál u s.r.o. alespoň 200.000,- Kč.

 Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít