Založení a provoz holičství či kadeřnictví

Mnoho malých holčiček sní o kadeřnickém povolání. Pokud se ale jednoho dne skutečně rozhodnou pro založení vlastní firmy, čeká je vedle radostného zařizování kadeřnického salónu také spousta administrativy. K tomu, aby kadeřník, kadeřnice či holič začal provozovat své řemeslo pod hlavičkou společnosti, musí nejdříve získat příslušné živnostenské oprávnění a následně založit s.r.o. nebo a.s. svépomocí nebo tak, že si společnost nechá založit od odborníků.

Prvním krokem je tedy získání živnostenského oprávnění. Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací

  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Řemeslné živnosti vyžadují příslušné odborné vzdělání v daném nebo příbuzném oboru.

Obsah jednotlivých řemeslných živností je uveden v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností.

Podle výše zmíněných právních norem spadá kadeřnictví do činností řemeslných, tedy ohlašovacích.

Obsahem činnosti řemeslné ohlašovací živnosti Holičství, kadeřnictví je: Zhotovování pánských, dámských a dětských účesů zahrnující zejména provádění plastických, tupých nebo speciálních módních střihů vlasů, mytí vlasů a jejich tvarování vodovou, foukanou, trvalou a jinou ondulací, odbarvování, tónování, melírování a barvení vlasů. Holení vousů a úprava knírů a plnovousů střihem a jejich tónování a barvení. Barvení obočí. Provádění různých druhů masáží vlasové pokožky s použitím kosmetických přípravků. Preparace, prodlužování, zhušťování a regenerace vlasů. Úprava řas a obočí. Tvorba vývojových střihů a účesů.

V rámci živnosti lze dále provádět zhotovování jednoduchých vlásenek (polovlásenek), vlasových doplňků a příčesků.

Řemeslnou živnost lze ohlásit na libovolném živnostenském úřadě, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro získání oprávnění provozovat holičství nebo kadeřnictví platí následující podmínky:

 • věk minimálně 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • odborná způsobilost
 • daňová bezdlužnost v oblasti podnikání, bezdlužnost vůči správě sociálního zabezpečení a bezdlužnost vůči zdravotní pojišťovně

Doklady, které je nutno předložit při ohlašování řemeslné živnosti:

 • průkaz totožnosti
 • výpis z Rejstříku trestů (není nezbytné — úřad si může vyžádat sám)
 • potvrzení, že o podnikateli nejsou evidovány daňové nedoplatky z podnikání, nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • doklad o zaplacení správního poplatku 1 000,-Kč za vydání živnostenského listu (v případě ohlašování další živnosti 500,-Kč)
 • doklad o odborné způsobilosti (např. výuční list v oboru a doklad o vykonání tříleté praxe, doklad o vykonání šestileté praxe v oboru, apod.)

Po ohlášení řemeslné živnosti následuje založení společnosti.

Pro založení společnosti s ručením omezeným je třeba:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

K založení akciové společnosti je nutno zařídit:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Založení společnosti vyžaduje od budoucích podnikatelů řadu návštěv úřadů, mnoho vyplněných formulářů a dotazníků a také čas, energii a peníze. Z toho důvodu je pro každého podnikatele velmi výhodné obrátit se na specializovanou poradenskou firmu, která dokáže nabídnout založení s.r.o. nebo a.s. rychle a profesionálně. Profispolečnosti.cz budoucím kadeřníkům a holičům pomůže nejenom s ohlášením živnosti, ale poradí, jaká forma společnosti je pro tu kterou budoucí firmu ta nejefektivnější a samozřejmě ji rychle, odborně a za dobrou cenu založí. Další možností je koupit od Profispolečnosti.cz společnost již hotovou, zapsanou v obchodním rejstříku, tzv. ready made společnost.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít