Založení a provoz oční optiky

Oční optika spadá mezi živnosti ohlašovací vázané. Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací

  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli Živnostenského zákona. Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Obsah vázaných živností je uveden v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.

Podle tohoto nařízení je obsahem vázané živnosti Oční optika: Individuální zhotovení, výdej a opravy optických korekčních zdravotnických prostředků, zjištění polohy zornic, inklinace a prohnutí brýlového středu a dalších parametrů potřebných ke zhotovení optických korekčních zdravotnických prostředků určených do dálky, na čtení nebo jinou pracovní vzdálenost. Měření a vyhodnocení parametrů potřebných ke zhotovení optických korekčních zdravotnických prostředků, přepočet lékařem nebo optometristou udané dioptrické hodnoty astigmatické korekce a výpočet změny korekce vzhledem k její konečné poloze před okem, přizpůsobení zhotoveného optického korekčního zdravotnického prostředku rozměrům hlavy uživatele tak, aby splňoval funkční, hygienické, bezpečnostní a estetické požadavky. Podávání odborných informací o způsobu používání optických korekčních zdravotnických prostředků a jejich údržbě, poradenství při výběru korekčních obrub, doporučení vhodných druhů a úprav brýlových čoček.

V rámci živnosti lze provádět též prodej a opravy brýlových obrub, hromadně zhotovovaných optických korekčních zdravotnických prostředků, slunečních a ochranných brýlí. Prodej příslušenství k brýlím a kontaktním čočkám, pomůcek a prostředků určených k údržbě, k ochraně optických korekčních zdravotnických prostředků a ochranných prostředků zraku (například pouzdra na brýle, utěrky a kapaliny určené k čištění brýlových čoček).

Pro založení a provoz oční optiky je požadována následující odborná způsobilost:

 • způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle zvláštního právního předpisu, v tomto případě zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný oční optik nebo diplomovaný oční technik, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání oční optik nebo oční technik, nebo
 • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru.

Vázanou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Oční optiku je nejvýhodnější provozovat jako společnost s ručením omezeným nebo jako společnost akciovou. Při zakládání společnosti je nutno vykonat řadu návštěv úřadů, vyplnit mnoho formulářů a dotazníků a také této činnosti věnovat čas, energii a vynaložit peníze na poplatky. Výhodnější je však pro každého podnikatele, pokud se obrátí na specializovanou poradenskou firmu, která dokáže nabídnout založení s.r.o. nebo a.s. rychle a profesionálně. Profispolečnosti.cz budoucím podnikatelům v oční optice pomohou nejenom s ohlášením jejich vázané živnosti, ale také poradí, jaká forma společnosti je pro tu kterou budoucí firmu ta nejefektivnější a samozřejmě ji rychle, odborně a za dobrou cenu založí. Další možností je koupit od Profispolečnosti.cz tzv. ready made společnost, to znamená společnost již hotovou, zapsanou v obchodním rejstříku, která však nikdy nepodnikala a má tedy nulovou obchodní minulost a žádné závazky ani dluhy, ale je s ní možno začít podnikat prakticky ihned.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít