Založení a provozování autoškoly

Provozování autoškoly spadá mezi živnosti vázané a pro založení firmy  na provozování této živnosti je třeba splnit celou řadu předpokladů.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli Živnostenského zákona.  Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může  prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace  vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Pro provozování autoškoly je zapotřebí prokázat následující kvalifikaci:

 • profesní osvědčení vydané příslušným krajským úřadem (§ 21 odst. 1  zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti  k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění  zákona č. 478/2001 Sb.) a 1 rok praxe v oboru

Obsah vázaných živností je uveden v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.

Obsahem vázané živnosti provozování autoškoly je Poskytování  výuky předpisů o provozu vozidel, ovládání a údržbě vozidla, teorie  řízení a zásad bezpečné jízdy a výuky zdravotnické přípravy, výcviku v  řízení vozidla, v praktické údržbě vozidla a zdravotnické přípravě k  získání řidičského oprávnění. Základní školení žadatelů o profesní  osvědčení ve smyslu jiného právního předpisu.

V rámci živnosti lze provádět kondiční a zdokonalovací výcvik  držitelů řidičského oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti  řidičů.

Vázanou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě,  prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Autoškolu lze provozovat např. jako společnost s ručením omezeným nebo jako akciová společnost.

Pro založení společnosti s ručením omezeným je třeba:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 •  registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

K založení akciové společnosti je nutno zařídit:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Založení společnosti, ať už jde o s.r.o. nebo a.s. vyžaduje  vynaložení značného úsilí i času. Profispolečnosti.cz s.r.o. jako přední  poradenská firma působící v oblasti zakládání a prodeje společností  jsou připraveny poradit a pomoci začínajícím podnikatelům nejenom s  ohlášením vázané živnosti, ale také s nejvhodnější formou společnosti  pro tu kterou budoucí firmu. Kromě toho také Profispolečnosti.cz pro  každého klienta požadovanou společnost rychle, odborně a za dobrou cenu  založí. Další možností je koupit od Profispolečnosti.cz tzv. ready made společnost,  což je společnost již hotová, zapsaná v obchodním rejstříku, která však  nikdy nepodnikala a má tedy nulovou obchodní minulost a žádné závazky  ani dluhy, ale je s ní možno začít podnikat ihned.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít