Založení a vznik masérského studia pro masérské, rekondiční a regenerační služby

Jak začít provozovat masérské studio? Je třeba dosáhnout příslušné  odborné kvalifikace, ohlásit živnost, založit společnost a po jejím  zápisu do obchodního rejstříku je možno začít provozovat studio.

Masérské, rekondiční a regenerační služby spadají mezi živnosti  ohlašovací vázané. Podmínky živnostenského podnikání obecně upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli Živnostenského zákona.  Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může  prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace  vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Odborná způsobilost pro výkon vázané živnosti Masérské, rekondiční a regenerační služby

 • odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná  způsobilost v oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína nebo  tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu (zákon č.  95/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.), nebo
 • odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra  nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zvláštního právního předpisu  (zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.), nebo
 • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo
 • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro  příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle  zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem  školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož  působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • profesní kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní masáž podle  zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších  předpisů)

Obsah vázaných živností je uveden v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.

Výše uvedené nařízení vlády uvádí jako obsah vázané živnosti Masérské, rekondiční a regenerační služby toto: Poskytování  sportovních, rekondičních a regeneračních masáží (které jsou prováděné  na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces), s vyloučením techniky  reflexní masáže, a poskytování regeneračních a rekondičních služeb  (například parafínové zábaly).

Vázanou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě,  prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Založení společnosti vyžaduje celou řadu administrativních úkonů a  náležitostí, přičemž záleží na tom, zda podnikatel zakládá společnost s  ručením omezeným nebo akciovou společnost. Vznik společnosti je třeba  rozlišovat od založení společnosti. Pro to, aby daná společnost vznikla,  je nejdříve třeba ji založit, tedy vytvořit zakladatelskou listinu,  splatit základní vklady a získat podnikatelská oprávnění. Vznik  společnosti v pravém slova smyslu připadá až na den, kdy je obchodní  společnost zapsaná do obchodního rejstříku. Tímto datem se založená  společnost stává právnickou osobou a ze zakladatelů této společnosti se  stávají společníci. Celý proces založení a vzniku společnosti není  jednoduchou záležitostí a může trvat několik týdnů. Proto se doporučuje  oslovit profesionální firmu, která se zakládáním společností zabývá.  Další možností je koupit si ready made firmu, což je společnost, jejíž  vznik se datuje do minulosti, byla totiž už založena a pouze čeká, až si  ji někdo koupí. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou připraveny poradit a  pomoci nejenom s ohlášením vázané živnosti, ale také s nejvhodnější  formou společnosti pro tu kterou budoucí firmu. A nejenom to,  Profispolečnosti.cz pro každého klienta požadovanou společnost rychle,  odborně a za dobrou cenu založí a zaručí její zápis do obchodního  rejstříku nebo mu dokonce mohou prodat ready made společnost.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít