Založení firmy na provozování volné živnosti potrubní a pozemní doprava

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Živnostenský zákon rozděluje živnosti na:

  • živnosti koncesované
  • živnosti ohlašovací
    • řemeslné
    • vázané
    • volné

Volné živnosti lze provozovat bez prokázání odborné způsobilosti,  k provozování kterékoli z volných živností nemusí mít budoucí podnikatel  žádné specializované vzdělání ani praxi. Musí pouze splňovat všeobecné  podmínky provozování živnosti, což jsou plná svéprávnost, trestní  bezúhonnost, trvalé bydliště na území ČR. Začít je nutno ohlášením volné živnosti. Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli  živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy  Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Obsahovou náplň volných živností určuje příloha č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností. Podle tohoto nařízení je obsahem volné živnosti Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) následující: Potrubní  doprava ropy, dalších produktů, případně jiných zásilek. Doprava osob  kočárem a jinými nemotorovými dopravními prostředky, doprava nákladů  potahem a jinými nemotorovými dopravními prostředky, přeprava břemen  nosiči včetně přepravy nábytku a bytových doplňků při stěhování, doprava  zásilek poslem a další související činnosti. Doprava osob lyžařskými  vleky. Doprava nestandardními dopravními prostředky.

Obsahem činnosti nejsou činnosti spočívající v  rozvodu plynu a tepelné energie, provozování poštovních služeb a  zahraničních poštovních služeb, ani činnosti spočívající v provádění  oprav, revizí, prohlídek a zkoušek lyžařských vleků.

Rozhodne-li se podnikatel pro provozování své živnosti formou  společnosti, např. s.r.o., je třeba, aby podnikl řadu administrativních  kroků. Je nutno sepsat zakladatelskou listinu či společenskou smlouvu  s.r.o. ve formě notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s  ručením omezeným založena, zajistit sídlo nové s.r.o., složit základní  kapitál s.r.o., podat návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku a  následně zaregistrovat s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy  sociálního zabezpečí apod.

Protože zakládání společnosti je administrativně poměrně náročná akce, (více si přečtete v článku o náležitostech založení společnosti s ručením omezeným,  nabízíme začínajícím podnikatelům naši službu založení nebo prodej  společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v  oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made  společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Více o  nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít