Založení firmy pro drezúru zvířat

Drezúra zvířat  patří mezi specializovaná povolání vyžadující především velké nadšení  pro práci. Kromě toho však k provozování tohoto povolání je třeba  vlastnit příslušný živnostenský list a mít k tomu účelu i příslušnou  firmu. Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli Živnostenského zákona.  Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může  prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace  vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Odborné předpoklady pro získání živnostenského listu pro vázanou živnost drezúra zvířat

 • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru  zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární lékařství  a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství  zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na  chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v  oboru, nebo
 • střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na  chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro  příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle  zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem  školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož  působností patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v  oboru, nebo
 • doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), 1) nebo m) živnostenského zákona

Obsah vázaných živností je uveden v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.

Podle uvedeného nařízení je obsahem vázané živnosti Drezúra  zvířat: Výcvik zvířat, jehož cílem je jejich vystupování před veřejností  (například v cirkusech, varieté) a v obrazových mediích.

Vázanou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě,  prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vedle doložení odbornosti pro získání živnostenského oprávnění je  dalším krokem k založení firmy nutno založit společnost, buď společnost s  ručením omezeným nebo akciovou společnost.

Pro založení firmy k provozování výše uvedené živnosti formou společnosti s ručením omezeným je nutno zařídit:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Založení akciové společnosti vyžaduje:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Vzhledem k tomu, že zakládání společnosti není zrovna snadná a rychlá  záležitost, doporučujeme využití služeb společnosti specializované na  zakládání nebo prodej firem.

Naše firma Profispolečnosti.cz s.r.o. svým klientům pomůže nejenom s  ohlášením jejich vázané živnosti, ale také poradí, jaká forma  společnosti je pro tu kterou budoucí firmu ta nejefektivnější a  samozřejmě ji rychle, odborně a za dobrou cenu založí. Vedle těchto  služeb Profispolečnosti.cz mohou nabídnout také již hotovou, tzv. ready made společnost.  To je společnost již hotová, zapsaná v obchodním rejstříku, která však  nikdy nepodnikala a má tedy nulovou obchodní minulost a žádné závazky  ani dluhy a se kterou je možno začít podnikat ihned.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít