Založení firmy versus založení společnosti

Založení firmy se v podnikatelské praxi stalo synonymem pro založení obchodní společnosti. Níže si však vysvětlíme, že tyto dva pojmy nemusí nutně znamenat totéž.

Obchodní firma (též samostatně firma) je totiž název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. V případě, že má podnikatel  představu o obchodní firmě společnosti, ověří si na www.justice.cz zda není jím vybraný název již zabraný. Nedoporučuje se zvolit velmi podobné názvy při již existující podobně znějící společnosti - např. Smartshops s.r.o. při existující Smartshop s.r.o. Pokud by toto zakladatel učinil, byl by návrh na zápis tohoto názvu rejstříkovým soudem s největší pravděpodobností zamítnut.

Svou firmu tak mohou mít i fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění jako OSVČ, ale pouze pod podmínkou, že jsou zapsáni do obchodního rejstříku - firmou je většinou jejich jméno a příjmení.

Podnikatelé nezapsaní do obchodního rejstříku nemají firmu. Jsou-li to fyzické osoby, podnikají pod svým jménem a příjmením (možný je i dodatek - např. František Šrámek - knihkupectví), jsou-li to právnické osoby, podnikají svým názvem. Na tyto osoby se nevztahuje právní ochrana firmy.

V případě, že tedy po vyložení výše uvedené problematiky uvažujete o založení firmy a chcete, aby tato firma náležela obchodní společnosti - s.r.o. či a.s. - pokračujete na samostatnou stránku zaobírající se tématem založení společnosti, popř. využijte naší nabídky prodeje již předzaložených společností, tedy tzv. ready made firem. 

Samotný postup založení společnosti je v České republice právem považován za složitý a v případě, že si chcete ušetřit čas i peníze, je lépe k tomuto účelu využít specializovaných poradenských společností.

 

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!


Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít