Založení pedikérského či manikérského studia

Poskytování pedikérských nebo manikérských služeb patří mezi řemeslné živnosti ohlašovací, které vyžadují příslušné odborné vzdělání v daném nebo příbuzném oboru. Obě specializace jsou silně esteticky zaměřené, pedikúra však v má i svou léčebnou variantu.

Při zakládání manikérského či pedikérského studia je nutno začít získáním živnostenského oprávnění. Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací

  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Obsah jednotlivých řemeslných živností je uveden v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností.

Obsahem činnosti řemeslné ohlašovací živnosti Pedikúra, manikúra je: Péče o nohy a ruce, změkčování kůže a upravování, lakování, střihání a broušení nehtů. Modeláž nehtů. Nanášení masek a masáže rukou včetně předloktí, provádění speciálních koupelí nohou a rukou. Speciální úkony při péči o nehty a pokožku (například uvolňování zarostlých nehtů, obrušování ztvrdlé kůže pat a nehtů). Odborné poradenství.
V rámci živnosti lze dále provádět depilace, masáže chodidel a nártů, s výjimkou specifických masáží, jako jsou masáže tlakové, lymfatické a podobně.

Řemeslnou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro získání oprávnění poskytovat pedikérské a manikérské služby platí následující podmínky:

 • věk minimálně 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • odborná způsobilost
 • daňová bezdlužnost v oblasti podnikání, bezdlužnost vůči správě sociálního zabezpečení a bezdlužnost vůči zdravotní pojišťovně

Při ohlašování řemeslné živnosti je nutno předložit tyto doklady:

 • průkaz totožnosti
 • výpis z Rejstříku trestů (není nezbytné — úřad si může vyžádat sám)
 • potvrzení, že o podnikateli nejsou evidovány daňové nedoplatky z podnikání, nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • doklad o zaplacení správního poplatku 1 000,-Kč za vydání živnostenského listu (v případě ohlašování další živnosti 500,-Kč)
 • doklad o odborné způsobilosti (např. výuční list v oboru a doklad o vykonání tříleté praxe, doklad o vykonání šestileté praxe v oboru, apod.)

Pedikérské či manikérské studio je nejlepší provozovat jako společnost, proto by po ohlášení řemeslné živnosti mělo následovat založení společnosti.

Pro založení společnosti s ručením omezeným je třeba:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

K založení akciové společnosti je nutno zařídit:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Pro založení společnosti je třeba další úsilí spojené s překonáváním mnoha byrokratických bariér. Z toho důvodu je pro budoucí manikérku nebo pedikérku výhodné obrátit se na odborníky, kteří převezmou veškerou administrativní práci se založením s.r.o. nebo a.s. na sebe a umožní jí soustředit se na vlastní profesi, zařídit provozovnu, věnovat se marketingu a nastudovat např. také veškeré hygienické předpisy související s vedením pedikérského nebo manikérského studia. Nejjednodušší cestou je tedy oslovit naši společnost Profispolečnosti.cz s.r.o., která nejenom pomůže s ohlášením živnosti, ale poradí, jaká forma společnosti je pro konkrétní studio ta nejefektivnější a samozřejmě ji rychle, odborně a za dobrou cenu založíme.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít