Založení psychologické poradny - psychologické poradenství a diagnostika

Vysoce specializovaná odbornost psychologické poradenství a  diagnostika může být samozřejmě provozována jako součást nějaké  instituce nebo nemocnice, ale může být provozována také pod hlavičkou  společnosti s ručením omezeným nebo jako akciová společnost. Pokud se  psycholog rozhodne pro provozování svého povolání na živnostenský list,  je třeba ohlásit vázanou živnost. Podmínky živnostenského podnikání  upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli Živnostenského zákona.  Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může  prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace  vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Pro provozování vázané živnosti psychologické poradenství a diagnostika je třeba doložit následující odbornost:

 • vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru psychologie a v případě  jednooborového studia 1 rok praxe v oboru a v případě víceoborového  studia 3 roky praxe v oboru

Obsah vázaných živností je uveden v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.

Obsahem vázané živnosti Psychologické poradenství a diagnostika je: Činnost  zaměřená na překonání psychologických problémů jedince a rozvoj jeho  osobnosti. Pomoc dětem a mládeži s poruchami chování, zdravotně  postiženým, při volbě povolání, dále pak poradenství manželské,  sportovní a jiné. Využívání relaxační techniky při  pedagogicko-psychologickém poradenství, jako doplňkové služby, nikoliv  však s terapeutickým cílem či efektem.

Vázanou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě,  prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro založení společnosti s ručením omezeným k provozování výše uvedené živnosti formou je nutno zařídit:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Pro založení akciové společnosti se vyžaduje:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Zakládání společnosti je činnost, která může odborníkům ve vysoce  specializovaném oboru zbytečně utrácet drahocenný čas a je pro ně proto  snazší a výhodnější, pokud svěří založení své budoucí společnosti  odborné firmě. Profispolečnosti.cz s.r.o. svým klientům pomůže nejenom s  ohlášením jejich vázané živnosti, ale také poradí, jaká forma  společnosti je pro tu kterou budoucí firmu ta nejefektivnější a  samozřejmě ji rychle, odborně a za dobrou cenu založí.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít