Založení s.r.o. či a.s. určené k opravě elektrických strojů a přístrojů

Založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nebo akciové společnosti zaměřené na opravy elektrických strojů a přístrojů zahrnuje řadu nevyhnutelných administrativních úkonů. Je přitom úplně lhostejné, v jakém oboru bude následně daná společnost podnikat. Například podnikatel, který se rozhodne pro založení firmy určené k opravám elektrických strojů a přístrojů, zakládá společnost stejným způsobem jako ostatní.

Pro založení s.r.o. jsou nutné následující kroky:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o., v případě živnosti pro opravu elektrických strojů a přístrojů formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

K založení akciové společnosti je třeba doložit:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti - v případě živnosti pro opravu elektrických strojů a přístrojů formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Založení společnosti vyžaduje od podnikatele řadu návštěv úřadů, spoustu vyplněných formulářů a dotazníků a především hodně času a energie.

Pro každého podnikatele je velmi výhodné obrátit se z žádostí o založení firmy na odborníky, kteří převezmou veškerou administrativní práci se založením s.r.o. nebo a.s. na sebe, poradí mimo jiné i s volbou vhodného názvu firmy a nechají podnikateli volné ruce k tomu, aby se soustředil na svou profesi, zařídil provozovnu a přemýšlel nad rozvojem firmy.

Máte-li tedy zájem o založení společnosti určené zaměřené na opravy elektrických strojů a přístrojů, nejjednodušší cestou pro Vás je oslovit naši firmu Profispolečnosti.cz a my Vám nejenom pomůžeme s ohlášením Vaší řemeslné živnosti, ale poradíme, jaká forma společnosti je pro Vaši budoucí firmu ta nejefektivnější a samozřejmě ji pro Vás rychle, odborně a za dobrou cenu založíme.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít