Založení společnosti, která provádí revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Vázaná živnost revize, prohlídky a zkoušky určených technických  zařízení v provozu je upravena jednak zákonem o dráhách a jednak  živnostenským zákonem. Podmínky živnostenského podnikání obecně upravuje  zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy  živností takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli Živnostenského zákona.  Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může  prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace  vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Odborná způsobilost pro výkon vázané živnosti revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

 • Pro výkon této živnosti je třeba doložit osvědčení vydané drážním správním úřadem v souladu s § 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 191/2006 Sb.

Obsah vázaných živností je uveden v Příloze č. 2 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.

Obsahem vázané živnosti Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu je Revize,  prohlídky a zkoušky technických zařízení (tlakových, plynových,  elektrických, zdvihacích, dopravních, pro ochranu před účinky  atmosférické a statické elektřiny, pro ochranu před negativními účinky  zpětných trakčních proudů), která slouží k zabezpečení provozování dráhy  nebo drážní dopravy nebo lyžařských vleků.

Vázanou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě,  prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Založení společnosti pro výkon vázané živnosti revize, prohlídky a  zkoušky určených technických zařízení v provozu vyžaduje celou řadu  administrativních úkonů a náležitostí, přičemž záleží na tom, zda  podnikatel zakládá společnost s ručením omezeným nebo akciovou  společnost.

Založení společnosti s ručením omezeným vyžaduje:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Při zakládání akciové společnosti je nutno zařídit:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Zakládání společnosti zabere dost času. Podnikatelé proto často řeší  založení své firmy tak, že si vyžádají služby specializované poradenské  společnosti. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou připraveny poradit a pomoci  nejenom s ohlášením vázané živnosti, ale také s nejvhodnější formou  společnosti pro tu kterou budoucí firmu. A nejenom to,  Profispolečnosti.cz pro každého klienta požadovanou společnost rychle,  odborně a za dobrou cenu založí nebo mu dokonce mohou prodat tzv. ready made společnost,  což je společnost již hotová, zapsaná v obchodním rejstříku, která  nikdy nepodnikala, má nulovou obchodní minulost, žádné závazky ani dluhy  a je s ní možno začít podnikat během 24 hodin.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít