Založení společnosti na opravy a údržbu potřeb pro domácnost a dalších předmětů

Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel je přesný název pro volnou živnost č. 77 uvedenou v seznamu volných živností v příloze č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenského zákona,  ve znění pozdějších předpisů. Samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády  č. 278/2008 Sb., která obsahuje seznam obsahových náplní živností  volných podle jednotlivých činností, definuje její náplň takto: Opravy  a údržba potřeb pro domácnost, zejména broušení nožů, nůžek a dalších  nástrojů pro použití v domácnosti. Opravy mechanických šicích strojů,  mechanických psacích strojů a počítacích strojů, fotografických,  promítacích a optických přístrojů, opravy a údržba dalších mechanických  strojů a přístrojů převážně pro domácnosti včetně oprav elektrických a  elektronických strojů a přístrojů pracujících na napětí nižším než 50 V  střídavých nebo 75 V stejnosměrných. Opravy a údržba hraček a dětských  kočárků; opravy, údržba a servis sportovních potřeb a jízdních kol.  Opravy a údržba věcí z nejrůznějších oborů lidské činnosti,  dokládajících historický vývoj, kulturní vyspělost a životní styl  společnosti a společenských vrstev, a určených zejména ke spotřebnímu  využití, s cílem zajistit jejich další uchování. Opravy a montáž  měřidel, etalonů a pracovních měřidel stanovených (Úřadem pro technickou  normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) k povinnému ověření,  certifikovaných referenčních materiálů, pokud jsou určeny k funkci  etalonu nebo stanoveného nebo pracovního měřidla. Opravy a montáž  pracovních měřidel nestanovených.

Obsahem činnosti nejsou opravy telekomunikačních  zařízení, opravy sportovních motorových dopravních prostředků. Obsahem  činnosti dále není restaurování děl z oboru výtvarných umění, která  nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve  sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty a  dále obsahem činnosti není obnova kulturních památek nebo jejich částí,  které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi.

Volné živnosti lze provozovat na základě splnění všeobecných podmínek  pro provoz živností, není nutná žádná odborná kvalifikace ani praxe.  Kterákoli fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, je-li plně  svéprávná a trestně bezúhonná, může ohlásit volnou živnost.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podniká-li však živnostník formou OSVČ, je v nevýhodném postavení  proti tomu, pokud by podnikal jako společnost, např. společnost  s ručením omezeným. Při podnikání formou s.r.o. neručí podnikatel celým  svým osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu  společnosti. Je zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí  přiměřenou mzdu a díky tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním  pojištění, které odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Rozhodne-li se podnikatel pro založení s.r.o., stojí před ním ještě  řada úkolů: je vhodné, aby si předem nastudoval některé právní předpisy,  jako je např. živnostenský zákon, obchodní zákoník, občanský soudní  řád, vyhláška o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do  obchodního rejstříku, některé daňové zákony apod.

Založení společnosti začíná sepsáním společenské smlouvy ve formě  notářského zápisu. Dále je třeba složit základní kapitál. Podnikatel  musí také zajistit sídlo budoucí společnosti včetně výpisu z katastru  nemovitostí k těmto prostorám a pokud není jejich majitelem, pak i  souhlasu majitele těchto prostor s umístěním sídla. Dalším krokem je  výše zmíněné ohlášení živností. Pak je nutno podat návrh na zápis s.r.o.  do obchodního rejstříku, přitom je vhodné ohlídat si, jestli v něm už  nefiguruje společnost stejného nebo podobného jména. Po zápisu do  obchodního rejstříku je pak nutná registrace nové s.r.o. na Finančním  úřadě.

Zakládání společnosti je administrativně poměrně náročná akce. Pokud  podnikatel nemá volné kapacity na obstarání veškerých výše zmíněných  úkonů nebo nemá zkušenosti a chce se vyhnout zbytečným chybám, které  zpravidla znamenají vyšší časové i finanční náklady než je nutno, může  se obrátit na naši poradenskou firmu Profispolečnosti.cz s.r.o.  Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou přední poradenskou firmou v oblasti zakládání společností a kromě toho mohou nabídnout také firmy již hotové, tzv. ready made společnosti, se kterými lze začít podnikat z hodiny na hodinu. Můžeme dokonce nabídnout také poskytnutí sídla společnosti na prestižní adrese.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít