Založení společnosti na provozování realitní činnosti, správu a údržbu nemovitostí

Správa a údržba nemovitostí spadá mezi živnosti ohlašovací volné. Po právní stránce je provozování živností volných upraveno živnostenským zákonem, přesněji zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve  znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto zákonem není pro  provozování této živnosti vyžadována žádná odborná způsobilost. Podmínky  pro ohlášení této volné živnosti jsou stanoveny tak, že volnou živnost  smí ohlásit kterákoli fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR, pokud je  plně svéprávná a trestně bezúhonná.

Živnost volnou je možno ohlásit osobně na kterémkoli živnostenském  úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo  elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Registrační formulář musí obsahovat především následující údaje:  identifikaci ohlašovatele, jeho státní občanství a bydliště, předmět  podnikání s uvedením oboru činnosti podle přílohy č. 4 živnostenského  zákona, sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, provozovnu,  v níž podnikatel zahájí provozování živnosti bezprostředně po vzniku  živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,  případně další údaje. Živnostenskému úřadu se rovněž předkládá doklad  prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba  umístila sídlo, pokud je jiné než bydliště ohlašovatele, a dále doklad o  zaplacení správního poplatku.

Obsahová náplň jednotlivých volných živností je uvedena v samostatné příloze č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. a pro volnou živnost Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí je taková: Nákup  nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí,  zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a  nebytových prostor. Správa a základní údržba nemovitostí pro třetí  osoby, zejména administrativní zajištění řádného provozu nemovitostí,  domovnická činnost, úklid bytů i nebytových prostor, čištění interiérů a  exteriérů budov, čištění oken, úklid chodníků a podobně.

Obsahem činnosti není krátkodobé ubytování osob v  ubytovacích zařízeních, v rodinných domech, bytových domech a stavbách  pro rodinnou rekreaci. Obsahem činnosti dále není čištění exteriérů  budov vodní párou, pískem a podobně, opravy a údržba nemovitostí  vyžadující řemeslnou zručnost nebo zvláštní odbornou kvalifikaci  (například opravy výtahů, zednické, obkladačské, pokrývačské,  instalatérské, elektroinstalatérské práce, chemické čištění koberců a  textilií).

Pro založení společnosti je kromě vyřízení živnosti  nutno sepsat zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu s.r.o. ve  formě notářského zápisu, zajistit sídlo společnosti, složit základní  kapitál s.r.o., podat návrh na zápis společnosti do obchodního  rejstříku, po zápisu potom registrovat novou s.r.o. na finančním úřadě,  orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.

Jak je vidět, zakládání společnosti je administrativně i časově  poměrně náročné. Naše firma Profispolečnosti.cz s.r.o. však poskytuje  nejen začínajícím podnikatelům služby spočívající v založení společnosti  na klíč, přesně podle potřeb a požadavků podnikatele, nebo prodává  společnosti již zapsané v obchodním rejstříku, tzv. ready made  společnosti. Všechny naše služby poskytujeme odborně, rychle a za dobrou  cenu s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivých klientů.

Podrobnosti o uvedených službách si můžete přečíst v našich článcích

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít