Založení společnosti na výrobu strojů a zařízení

Výroba strojů a zařízení je velmi široký pojem. Je to také označení volné živnosti podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, který rozděluje živnosti takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací
  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Obsahová náplň této volné živnosti je definována přílohou č. 4 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností:

Výroba spalovacích motorů a jejich dílů (vyjma leteckých,  automobilových a motocyklových), lodních motorů, motorů pro lokomotivy a  motorů stacionárních a jejich dílů, parních, plynových a vodních  turbín, vodních kol a jejich regulátorů, dmychadel a exhaustorů,  kompresorů, čerpadel, zařízení s hydraulickým nebo pneumatickým pohonem  nebo motorů na větrný pohon, uzavíracích a regulačních částí potrubí  (kohouty, ventily, šoupátka), výtokových armatur a armatur k topení.  Výroba valivých ložisek a jejich dílů, zařízení pro převod otáčivého  pohybu (hřídelů, čepů, kluzných ložisek), převodových skříní a jiných  druhů zařízení pro převod rychlosti, spojek a spojovacích hřídelů,  setrvačníků, kloubových spojení, řetězů, zařízení pro hydraulickou  transmisi a podobně. Výroba pecí, sušáren průmyslových i laboratorních,  hořáků, spaloven, mechanických překládacích zařízení, roštů, vykladačů  popela. Výroba ručních, motorových zvedacích, manipulačních, nakládacích  a vykládacích zařízení, kladkostrojů, zdviží, jeřábů, pojízdných  zvedacích rámů, pracovních vozíků vybavených nebo nevybavených  zvedacím nebo jiným manipulačním zařízením s vlastním nebo bez vlastního  pohonu používaných pro dílenskou přepravu, mechanických manipulátorů  nebo průmyslových robotů speciálně konstruovaných pro zvedání,  manipulaci nakládání a vykládání dopravníků, kapalinových zdviží,  výtahů, eskalátorů nebo pohyblivých schodišť. Výroba chladírenského a  mrazírenského průmyslového zařízení, klimatizačních zařízení, výměníků  tepla, ventilátorů, zařízení na rozptylování a rozprašování tekutin nebo  prášků (vodních děl, hasicích přístrojů, strojů na pískování a čištění  vodní parou). Výroba filtračních a čisticích zařízení, balicích a  obalových strojů (plnicích, zavíracích, tvarovacích, těsnicích,  kapslovacích, značkovacích a podobných zařízení), strojů pro čištění a  sušení lahví a pro sycení nápojů oxidem uhličitým, zařízení pro  destilaci nebo rektifikaci v rafinériích ropy, v chemickém nebo  nápojovém průmyslu, plynových generátorů, kalandrovacích a jiných  válcovacích strojů a válců pro ně, odstředivek, prodejních automatů a  podobných zařízení. Výroba zařízení pro lunaparky a dalších prostředků  lidové zábavy (kolotočů, houpaček, střelnic a podobně). Výroba traktorů a  malotraktorů používaných v zemědělství, zahradnictví a lesnictví a  ostatních strojů pro zemědělství a lesnictví (zejména žacích strojů,  samonakladačů a samovykladačů, přívěsů a návěsů, zemědělských strojů na  úpravu půdy, pěstování rostlin nebo zúrodňování, sklizňových strojů a  mlátiček, dojicích přístrojů, rozprašovačů pro zemědělské použití,  strojního vybavení pro drůbežárny, včelařství, míchání krmiv, čištění,  třídění a značkování vajec, plodů, semen a podobných zařízení). Výroba  obráběcích strojů (zejména obráběcích strojů pro třísková obrábění  včetně strojů pracujících s laserem, ultrazvukem, elektrickým výbojem,  obráběcích strojů, které neodebírají materiál, obráběcích strojů pro  osazování hřebíků, šití drátem, lepení, strojů pro sváření, tvrdé a  měkké pájení, výroba upínadel, držáků nástrojů a speciálního vybavení  pro obráběcí stroje, mechanických nástrojů s vlastním motorovým nebo  pneumatickým pohonem), strojů a zařízení pro metalurgii (zejména strojů a  zařízení pro manipulaci s roztavenými kovy a válcovacích stolic a válců  pro ně), strojů a zařízení pro chemický průmysl, stavebních a důlních  strojů (nepřetržitých elevátorů a dopravníků, vrtacího, řezacího,  hloubicího a tunelovacího zařízení, strojního zařízení pro zpracování  minerálů, jejich sítování, třídění, výroba míchačů na beton a maltu,  strojů na odstraňování zeminy, beranidel a vytahovačů pilot, stříkaček  na maltu, rozstřikovačů živce, strojů na betonování povrchů, radlic pro  buldozery a podobně), strojů a zařízení pro potravinářský průmysl a pro  zpracování tabáku (zejména zemědělských sušáren, strojů na zpracování  mléka, výrobu sýrů, strojů pro průmyslové mletí zrna, lisů a drtičů na  výrobu vína a ovocných šťáv a džusů, strojního zařízení pro pekárenský  průmysl, neelektrických pekárenských pecí, hnětačů, porcovačů těsta,  strojů a zařízení pro zpracování masa, drůbeže, ryb, ovoce, ořechů,  zeleniny, strojů pro výrobu cukrovinek, kakaa, čokolády, cukru, nápojů,  pro extrakci a zpracování tuků nebo olejů, strojů a zařízení pro  pivovary, strojů pro přípravu jídel v restauracích), strojů pro  textilní, oděvnický a kožedělný průmysl (zejména textilních strojů,  pomocných strojů pro textilní strojní park, strojů pro zpracování  vláken, strojního vybavení pro velkoprádelny, šicích strojů, jehel do  šicích strojů, strojů pro zpracování hotových kožešinových výrobků nebo  usní, kožedělných strojů), strojů pro papírenský průmysl (zejména strojů  při přípravu papíroviny, zařízení pro výrobu papíru a kartonu, strojů a  zařízení na výrobky z papíru a kartonu), strojů a zařízení pro  zpracování pryže, plastů a výrobků z těchto materiálů, strojů a  přístrojů pro tisk, brožování a vazbu knih, strojů a zařízení pro výrobu  obkladaček, cihel, formovacích desek, a dalších speciálních strojů a  přístrojů. Výroba zařízení na likvidaci radioaktivního odpadu.

Obsahem činnosti není výroba tlakových zařízení, výroba strojů a  přístrojů pro domácnost a výroba elektrických strojů a přístrojů.

Pro získání živnostenského oprávnění na provozování volné živnosti je třeba tuto živnost ohlásit. Ohlásit živnost mohou všechny plně svéprávné a bezúhonné fyzické osoby  s trvalou adresou na území České republiky. Živnost volná se ohlašuje  osobně na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních  míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím  informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Po získání živnostenského listu opravňujícího k provozování volné živnosti je vhodné, aby si podnikatel založil společnost,  pod jejíž hlavičkou bude svou živnost provozovat. Podnikání pod  hlavičkou společnosti totiž je mnohem výhodnější než podnikání jako  pouhá OSVČ.

Při podnikání např. formou s.r.o. neručí podnikatel celým svým  osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu společnosti. Je  zaměstnancem vlastní společnosti, sám si vyplácí přiměřenou mzdu a díky  tomu tak výrazně ušetří na sociálním a zdravotním pojištění, které  odvádí pouze ze mzdy, kterou si vyplatí.

Pro založení společnosti s ručením omezeným je třeba splnit následující podmínky:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě  notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným  založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Naše společnost Profispolečnosti.cz s.r.o. je přední poradenskou firmou v oblasti zakládání společností .Pokud kterýkoli začínající podnikatel má strach ze zakládání  společnosti svépomocí, je tu právě naše firma proto, aby mu od jeho  starostí pomohla. Profispolečnosti.cz s.r.o. každému svému klientovi  dokážou rychle, odborně a za dobrou cenu založit novou společnost na  míru, přesně podle jeho potřeb a požadavků, Kromě toho mohou nabídnout  také firmy již hotové, tzv. ready made společnosti, se kterými lze začít  podnikat z hodiny na hodinu. Více o nich na stránce Ready made.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít