Založení společnosti s ručením omezeným - jak založit s.r.o. svépomocí

Společnost s ručením omezeným je nejvyužívanější formou podnikání v České republice. Její výhodou je zejména snadná správa, omezené, resp. žádné ručení za závazky společnosti, možnost snížení daňové zátěže apod. Proces založení společnosti s ručením omezeným je v České republice ve srovnání s jinými státy Evropské unie administrativně i časově náročný.

Průměrná doba založení společnosti s ručením omezeným se pohybuje řádově okolo tří týdnů. Pokud si člověk zakládá společnost sám, tedy svépomocí, musí projít minimálně osmi procedurami a vyplnit a zpracovat nejméně deset dokumentů, listin či formulářů.

Průměrné náklady na založení s.r.o. svépomocí se pohybují okolo 14.000,- Kč až 20.000,- Kč dle rozsahu notářských služeb, počtu živností, bankovních poplatků apod.

Jak založit společnost s ručením omezeným (s.r.o.) svépomocí

Níže poskytujeme základní podnikatelský návod a přehled jednotlivých kroků, jak založit společnost s ručením omezeným (s.r.o.) vlastními silami:

1) Zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o.

 • sepisuje se ve formě notářského zápisu a upravuje základní vztahy mezi společníky společnosti s ručením omezeným a zároveň upravuje statusové věci samotné s.r.o.
 • dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným založena

2) Zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů 

 • sídlo s.r.o. musí být ve zkolaudovaném prostoru, který má své číslo popisné či evidenční
 • je nutné zajistit výpisy z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, podepsat příslušná prohlášení a ostatní listiny atd.

3) Vyřízení živností s.r.o.

 • vyřizují se na živnostenském úřadě
 • k některým druhům živností je nutné vzdělání nebo praxe

4) Složení základního kapitálu s.r.o.

 • základní kapitál společnosti s ručením omezeným činí nejméně 200.000,- Kč
 • základní kapitál se skládá na speciálním účtu vytvořeném k tomu účelu jakoukoli tuzemskou bankou

5) Podání návrhu do OR na zápis s.r.o.

 • podává se na zvláštním, k tomu určeném formuláři

6) Zápis společnosti s ručením omezeným do OR

 • v případě, že jsou splněny veškeré právní náležitosti k založení společnosti s ručením omezeným, rejstříkový soud rozhodne o jejím zápisu do obchodního rejstříku
 • dnem zápisu do OR společnost s ručením omezeným vzniká

7) registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.

 • registrace na finančním úřadě je povinná vždy, registrace na ostatních úřadech je povinná pouze ve stanovených případech

8) Převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

 •  s sebou je nutné mít originál výpisu z OR Vaší nové společnosti s ručením omezeným

 

Založením společnosti s ručením omezeným svépomocí strávíte minimálně 3 týdny svého času a uhradíte přibližně 14.000,- Kč až 20.000,- Kč na samotných nákladech založení s.r.o. Pokud nechcete ztrácet Váš drahocenný čas a ani nervy na nejrůznějších úřadech a soudech, tak si nechte založit Vaši společnost s ručením omezeným od profesionálů a začněte podnikat se svou novou společností s ručením omezeným již za 8 dnů (!) a za konečnou částku. Naše aktuální ceny najdete v našem přehledném ceníku

Objednejte si u nás založení společnosti a začněte podnikat bez starostí a v krátkém čase.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít